Nové městské byty by mohly být k dispozici už za pár měsíců. Na jaře příštího roku má totiž finišovat stavba nového polyfunkčního domu v Havlíčkově ulici, který vznikne přestavbou z bývalého sídla vojenské správy. Za cenu zhruba 106 milionů korun tak budou ve městě nově necelé tři desítky startovacích bytů pro mladé rodiny a soběstačné seniory.

V budově bude mít zázemí také městská policie, která se přestěhuje ze stávajícího sídla na Velkém náměstí. Město získá na stavbu dotaci z evropských fondů ve výši necelých 38 milionů korun.

Podle projektové manažerky radnice Lucie Dusíkové bude městská policie sídlit v přízemí budovy, v prvním podzemním podlaží bude mít sklady, šatny či tělocvičnu. Ve druhém až pátém nadzemním podlaží pak budou právě byty.

„Půjde o 29 bytových jednotek, osmnáct z nich bude o výměře 1+kk, zbylé budou tvořit byty 2+kk a 3+kk,“ řekla už dříve Dusíková. Rekonstrukce se týká také střechy i pláště budovy, či interiéru včetně topení a rozvodů vody, elektřiny a odpadů.

Nový územní plán

Důležitou roli pro další bytovou výstavbu v následujících letech však bude hrát nový územní plán, který se připravuje od roku 2018. Ačkoliv měl být původně dokončen na konci letošního září, podle radnice je aktuálně hotov asi ze dvou třetin.

Práci na jeho přípravě totiž ztížila pandemie koronaviru a také novela stavebního zákona, která s sebou přinesla i řadu změn prováděcích předpisů.

Územní plán je nejdůležitějším nástrojem územního plánování a určuje koncepci rozvoje města.

„Mimo jiné říká, kde se smí stavět, případně co a za jakých podmínek, kde třeba lze stavět byty a kde průmyslové objekty. Stanovuje ale například i podmínky pro už postavené stavby a navrhuje v krajině místa pro zeleň, pro rekreaci, pro ochranu rostlin a živočichů. Tvorba územního plánu trvá zpravidla několik let,“ uvedl mluvčí radnice Jan Vondrášek. Územní plán je pro majitele pozemku první určující zásadou, se kterou musí uvést do souladu svůj záměr. Předchází tak územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení.

Proč právě bydlení?
Téma bydlení vždy rezonovalo. V posledních měsících spojených s konfliktem na Ukrajině, drahými energiemi a těžko dostupnými hypotékami se pak bydlení stalo mezi lidmi jedním z nejdiskutovanějších témat vůbec. Svědčí o tom také výsledky ankety, ve které se Deník ptal, co podle čtenářů rozhodne volby v jejich obci. Kromě parkování a bazénu byla mezi Kroměřížany jednou z nejčastějších odpovědí právě výstavba nových bytů. Že je nutné řešit aktuální nedostupné bydlení si připouští také kandidáti napříč všemi uskupeními, které se uchází o hlasy kroměřížských voličů. Pro většinu z nich je navíc výstavba nových bytů jednou z priorit. Bude proto zajímavé sledovat, kdo po volbách skutečně dostojí svým slibům.
Chystané necelé tři desítky nových bytů v Havlíčkově ulici, které by mohly být dostavěné už v příštím roce, jsou totiž bezpochyby skvělé. Pokud však Kroměříž chce udržet mladé rodiny či přilákat do města nové odborníky, bude muset v obdobné výstavbě pokračovat i v dalších letech…

Polyfunkční dům v Havlíčkově ulici

Přestavba sídla bývalé vojenské správy v kroměřížské Havlíčkově ulici je jednou z největších investic v aktuálním volebním období. Kromě 29 bytů, z nichž bude osmnáct o výměře 1+kk a zbylé o velikostech 2+kk a 3+kk, bude mít v nově zrekonstruované budově zázemí také městská policie. Strážníci budou mít v přístavbě sál, kanceláře a toalety.

Parkování pro městskou policii bude zahloubeno pod terénem, navrženo je celkem jedenáct míst. Práce na rekonstrukci domu bývalé vojenské správy začaly loni v srpnu. V bezprostřední blízkosti pak vznikl také nový parkovací dům, který je v provozu od jara letošního roku.

ANKETA: Jak konkrétně zlepšit dostupnost bydlení v Kroměříži?

Tomáš Opatrný (ANO 2011)

Protože ceny nemovitostí v Kroměříži narostly do ohromných výšin a hypotéky jsou extrémně drahé, je pro velké množství lidí vlastní bydlení nedostupné. Proto podporuji budování nájemních bytů v režii města pro mladé rodiny, matky samoživitelky a seniory. Výstavbu hodláme financovat dotačními tituly, kdy Státní fond podpory investic vypisuje na výstavbu sociálních bytů dotace až do výše 100 % způsobilých výdajů.

Richard Kreml (Zdravé Kroměřížsko)

Výstavba bytů je nutná, rozprodej městských bytů v nedávné minulosti byla chyba. Město potřebuje nejen startovací byty, ale také bydlení jako motivaci pro přilákání odborníků, kterých je nedostatek – třeba některých lékařských profesí, např. zubařů. Zásadní je, aby bylo kde stavět. Chceme pro město pozemky získávat, ne rozprodávat, jak se dělo.

Pavel Motyčka (KDU-ČSL a nezávislí)

Podporou výstavby nových bytů pro mladé či seniory. Dotační tituly existují. Řešením situace bude také změna pravidel přidělování městských bytů, kterých máme okolo 600.

Karel Holík (ČSSD a nezávislé osobnosti)

Kroměříž přestavuje dům bývalé vojenské správy na startovací byty pro mladé a na byty pro soběstačné seniory. Město musí udržovat své byty a podle svých finančních možností zvažovat i výstavbu nových nájemních bytů, včetně například družstevních. Zvláště v této době je důležité, aby se město staralo o občany, kteří se bez pomoci neobejdou.

Jiří Kašík (OK občané Kroměříže)

Obecně za předpokladu, že dobře funguje svobodný trh s byty a bydlením obecně, není úkolem místní samosprávy tuto otázku řešit. Protože ale v celé ČR z mnoha příčin dobře fungující trh s bydlením neexistuje, musí se samospráva zajímat i o tuhle problematiku. Město Kroměříž nějaké byty vlastní a pronajímá je a další buduje. Myslíme si, že je to správná cesta, a umíme si představit, že pokud nedojde k výraznému zlepšení trhu s bydlením, budeme prosazovat v rozumné míře výstavbu dalších obecních bytů a to jak startovacích, tak nájemních.

Jan Hebnar (ODS)

Máme za to, že dostupnost bydlení má řešit trh. Aby developeři v Kroměříži chtěli stavět je potřeba dvou věcí. Za prvé je to rychlé, transparentní stavební řízení, kde jsou developer a stavební úřad partneři, kteří společně řeší problém, jak město ruku v ruce rozvíjet. Bohužel, to se v Kroměříži dle mého názoru neděje. Stavební řízení jsou v našem městě ve srovnání s podobně velikými městy neúměrně dlouhá. Zadruhé je potřeba zvýšit počet ploch, které lze k výstavbě bytových domů v Kroměříži využít. Tady je potřeba konečně primárně schválit nový územní plán. O jeho urychlené přijetí se po volbách také chceme zasadit.

Vít Peštuka (SPOJENCI pro KM a místní části)

V budoucím polyfunkčním domě na Havlíčkové ulici má být 29 bytových jednotek. Část má být určena pro seniory a část z těchto malometrážních bytů má být určena jako byty startovací pro mladé rodiny. Dostupnost bydlení zcela určitě zlepší přijetí nového územního plánu. Všechna fakta vnějšího světa, kromě volebních plakátů jednoho hnutí, svědčí o tom, že nás čeká velmi obtížná doba. Opravdu lépe nebude. Proto je podpora další výstavby startovacích bytů pro mladé lidi pro SPOJENCE klíčová.

Michal Kostka (KSČM)

Inspiraci pro bytovou politiku vidíme v sousedním Rakousku, kde města běžně mívají velké bytové fondy. Příkladem je Graz vedený komunisty. Jsme proto, aby město budovalo vlastní nájemní byty a vycházelo vstříc poptávce. Kromě toho usilujeme o to, aby město zbytečně neblokovalo ani soukromou výstavbu domů a bytů, pokud je urbanisticky smysluplná.

Jaroslav Němec (Jaroslav Němec – NEZÁVISLÍ)

V současné době dokončujeme Polyfunkční dům na ulici Havlíčkova. Vznikne zde 27 nových startovacích bytů pro mladé rodiny a seniory z našeho města. Nájemní bydlení určitě je dobrou cestou, jen se tak mělo přemýšlet i před desítkami let při privatizaci bytového fondu nejen v Kroměříži. Bohužel dnes se jen těžko najdou investoři, včetně Města Kroměříž, kteří si tak rozsáhlé investice mohou dovolit. Po bývalém Račíně máme pozemky na vybudování infrastruktury pro rodinné domy, které chceme nabídnout občanům.

Vratislav Krejčíř (Piráti)

Do budoucna je tuto věc nutné řešit, protože se zvyšujícími se náklady na energie a hypotéky, je koupě nemovitosti nedostupná věc. Město a stát musí podporovat výstavbu a nabídnout tak hlavně mladým lidem možnost bydlení v Kroměříži, jinak budou odcházet jinam a město se bude nadále vylidňovat. Město už zahájilo projekt na Havlíčkově ulici a takové byty chystá. Musíme ale pokračovat dál a využít poslední městské pozemky právě pro tuto výstavbu.

Pozn. Jednotliví kandidáti jsou seřazeni podle přidělených volebních čísel. Deník oslovil lídry všech uskupení, které jsou v aktuálním volebním období v zastupitelstvu města Kroměříže.