Tyto radioaktivní částice pocházejí z atomových testů prováděných v Tichomoří během 50. let minulého století a představují jasnou změnu v oceánském prostředí. Vědecký tým, který je studoval, proto navrhuje na základě shromážděných dat, aby jako počátek geologické epochy antropocénu byl brán rok 1954. Jeho výzkum zveřejnil titul Scientific Reports.

Pomohlo plutonium v usazeninách a v korálech

"Naším úkolem bylo najít zjevné známky spadu od 50. let do roku 1963, kdy byly jaderné testy z velké části zastaveny. Odebrali jsme vzorky jádra z oblasti zálivu a odhalili jasné signály plutonia pocházejícího z radioaktivního spadu. Také jsme shromáždili skelety korálů z ostrova Išigaki jihozápadně od Okinawy, rovněž obsahujících spad. Porovnáním usazenin s korály jsme mohli přesněji datovat stopy, které v sedimentech vidíme," uvedl podle webu Science Alert geovědec Jusuke Jokojama z Tokijské univerzity v Japonsku.

Sběr a porovnávání jednotlivých vzorků je velmi obtížné v tom, že usazeniny mohou být rozptýlené po široké oblasti a oceánské proudy i další faktory je snadno přemisťují dál. Proto bylo tak zásadní spojit údaje z usazenin s těmi, které se podařilo získat z korálů, protože ty jsou fixovány na místě.

Cvičný jaderný výbuch provedený v rámci operace Upshot-Knothole
Jak daleko musí člověk být, aby přežil jaderný výbuch? Dopady rozebrala studie

Stejně jako stromy mají korály své "letorosty", tedy prstence, které korelují s konkrétními roky růstu. Jsou tak dobrým doplňkem sedimentárního materiálu, pokud jde o data.

K podrobnému studiu řezů vzorkovaného sedimentu použili vědci řadu technik chemické analýzy, včetně urychlovačové hmotnostní spektrometrie (Accelerator Mass Spectrometry, AMS), která využívá urychlené ionty za účelem identifikace jednotlivých izotopů v sedimentu.

"Analyzovat plutonium v ​​našich vzorcích bylo náročné, protože se ho sice během dotyčného období uvolnily do moře a atmosféry tři tuny, ale tyto tři tuny se rozptýlily široko daleko. Takže ve skutečnosti hledáme neuvěřitelně malé signatury," uvedl Jokojama.

Vědci: Holocén už nestačí, chce to novou klasifikaci

Oficiálně se geologická epocha, v níž se v současnosti nacházíme, nazývá holocén a začala zhruba před 11 700 lety. Jak ale upozorňuje Science Alert, řada vědci z mnoha oborů si myslí, že je třeba uznat hlavní posuny viděné v posledních desetiletích, které většinou vyvolali lidé. .

Maketa Car-bomby v sarovském muzeu jaderných zbraní
Uvidíte Kuzkinovu matku! Jak Sověti odpálili největší jadernou pumu v dějinách

Kterou událostí by měl antropocén oficiálně začít, zatím nikdo nerozhodl: možná průmyslovou revolucí nebo počátkem nárůstu uhlíkových emisí. Pro vědce stojící za touto novou studií představují jasný bod jeho počátku právě radioaktivní částice.

"Naše práce je důležitá nejen pro utvrzení definice antropocénu, ale také proto, že úspěšné použití naší metody znamená, že by mohla sloužit i ke zlepšení oceánských a klimatických modelů nebo dokonce pomoci prozkoumat minulé vlny cunami a další geologická nebezpečí," uzavírá Jokojama.