Vědci pod vedením Barbary Klumpové z Institutu Maxe Plancka zdokumentovali 52 technik, jaké lidé vymysleli, aby ptáky odradili od toho, aby se dostali se k odpadkům.

Nejdříve popsali, jak se kakaduové v Sydney a okolí učí jeden od druhého, jak nad lidmi vyzrát. Zatímco do roku 2018 se tato vzájemná „výuka“ prokázala na třech předměstích, koncem roku 2019 už na 44 místech.

Ptáci, kteří jsou schopní naučit se tančit v rytmu hudby a v Austrálii jsou považovaní za drzé a hlučné, používají k otevření zobáky a své tělo, jímž se snaží popelnici rozkývat.

Experti sledovali 3283 popelnic. V parku Stanwell, kde bylo nejvíc případů nájezdů papoušků kakadu, našli polovinu popelnic s nějakou pomůckou, která měla zabránit zvednutí víka. Dotázali se 1000 lidí a 172 občanů přiznalo, že popelnice proti papouškům chrání. Není to ale snadné, protože tato zábrana musí zároveň umožnit otevřít popelnici rameni zautomatizovaných popelářských vozů.

Možnosti obrany

Nejprimitivnější obranou byla cihla nebo jiný těžký předmět položený na víko. „Pozorovali jsme, jak papoušci často ty věci strkají pryč. Je to velká zábava, když se na to díváte a když se jim to podaří, máte téměř pocit úlevy,“ řekl Richard Major z Australského muzea, který se na studii podílel.

| Video: Youtube

Jeden z neúspěšných občanů řekl, že „cihly fungovaly jenom krátce a kakaduové se jenom poučili“. Sofistikovanější metoda byla pověsit za paty pár tenisek směrem dolů u pantů víka. Pro kakaduy je těžké víko zvednout proti tlaku pružné obuvi, zatímco popelářský vůz s tím nemá problém. Další možnost - přivázat na víko dvě PET lahve plné vody.

Studie ve vší vážnosti posuzovala, jak se v jednotlivých lokalitách „rozvíjejí“ metody bránící otevření poklopů. A zdá se, že lidé se také učí jeden od druhého, protože v sousedství byly vidět tytéž postupy.

Pro vědce je tato patová válka o popelnice něco jako sledovat válku ve zbrojení mezi dvěma živočišnými druhy, řekl Major.

„Kakaduové se díky svému velkému mozku a společenskému chování výborně adaptovali na život s člověkem. A myslím, že teď těmi závody ve zbrojení ukazujeme, že se lidé výborně přizpůsobili životu s kakaduy,“ tvrdí Major. „Jsou to nádherní ptáci, krásní, charismatičtí, ale taky zatraceně otravní,“ dodal.