CO PLATÍ - AKTUÁLNÍ INFORMACE

Nejaktuálnější informace v důsledku častých změn naleznete na oficiálních webových stránkách Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR:
1) Vláda - https://www.vlada.cz/
2) Ministerstvo zdravotnictví - https://www.mzcr.cz/

ZÁKAZ VOLNÉHO POHYBU OSOB

Od pondělí 23. listopadu do 12. prosince je zakázán pohyb osob na území celé České republiky v době od 5 hodin do 23 hodin s výjimkou:

- nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými
- cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu…)
- cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc)
- cesty do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče
- cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých
- výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění:

a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace
b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti
c) individuální duchovní péče a služby
d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury
e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby
f) veterinární péče
- cesty za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam, týká se také nově venkovních sportovišť za účelem sportování
- cesty do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich
- cesty za účelem vycestování z České republiky
- účast na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 20 osob
- návštěvy hřbitova
- cesta zpět do místa svého bydliště
- venčení psů do 500 metrů!!! od místa bydliště

 
Více podrobnějších informací najdete zde: www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/

PROVOZ OBCHODŮ

Od středy 18. listopadu musí mít pro sebe každý zákazník při nákupu plochu 15 metrů čtverečních. Prodejci jsou povinni řídit fronty uvnitř i před obchody a hlídat dodržování dvoumetrových rozestupů mezi lidmi. Tam, kde prodejci kvůli dodržení opatření vyžadují vstup s vozíkem, mají výjimku matky a otcové s kočárky. Do kapacity obchodu se také nepočítají děti do šesti let

NYNÍ OTEVŘENÉ PRODEJNY A DOSTUPNÉ SLUŽBY

- nově prodejny se zbraněmi a střelivem
- nově výdejní okénka v knihovnách
- psí a kočičí salony
- prodej potravin 
- prodej pohonných hmot, drogerie či novin, tabáku a časopisů
- autoservisy
- čistírny
- lékárny
- pohřební služby 
- květinářství
- galanterie 
- prodejny zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby
- prodejny malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata
- prodejny brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží
- provozovny umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky
- kanceláře stavebních firem
- opravárny elektrotechniky
- provozovny realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- zámečnictví a provozovny servisu dalších výrobků pro domácnost
- provozovny oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost
- prodejny domácích potřeb a železářství
- provozovny sběru a výkupu surovin a kompostáren

Od 28. října do 12. listopadu se mění stanoviska o maloobchodním prodeji, prodeji a poskytování služeb v provozovnách takto:

1) obchody budou v neděli i ve svátky zavřeny!
2) zavírácí čas vybraných obchodů je prodloužen z dosavadních 21 hodin na 23 hodin, od kdy začíná platit zákaz vycházení

Výjimku mají:
a) čerpací stanice
b) lékárny
c) prodejny na frekventovaných místech, jako jsou letiště či nádraží
d) obchody ve zdravotnických zařízeních
e) restaurace, které fungují ve formě roznáškového servisu - výdejní okénka stravovacích zařízení mohou být otevřena do 23 hodin
3) Uzavřeny jsou od středy 28. října sázkové a tipovací kanceláře
4) V květinářství se od středy mohou být v jednu chvíli přítomni pouze 2 zákazníci
5) omezeny jsou také trhy, kromě těch farmářských - na nich bude možno prodávat přirozené produkty, jako je ovoce, zelenina, maso, vejce a pečivo

KDE JE NUTNÉ MÍT ROUŠKU?

- ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj)
- v prostředcích veřejné dopravy
- na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy
- v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti, na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

 Důležité kontakty 


- Číslo na Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje: 724 221 953 a 577 006 759. V provozu nepřetržitě od 7:00 do 19:00 hodin.

E-mail: covid19@khszlin.cz

- Číslo na celostátní nonstop infolinku: 724 810 106 nebo 725 191 367

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

Důležité kontakty 


- Číslo na Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje: 724 221 953 a 577 006 759. V provozu nepřetržitě od 7:00 do 19:00 hodin.

E-mail: covid19@khszlin.cz

- Číslo na celostátní nonstop infolinku: 724 810 106 nebo 725 191 367

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

Důležité kontakty 

- Číslo na Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje: 724 221 953 a 577 006 759. V provozu nepřetržitě od 7:00 do 19:00 hodin.

E-mail: covid19@khszlin.cz

- Číslo na celostátní nonstop infolinku: 724 810 106 nebo 725 191 367

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Co je koronavirus?Zdroj: DeníkMezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu. 

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?
Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?
Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?
Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

Roušky 

Od 21.10.2020 platí zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, které brání šíření kapének

•    ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (například hotelový pokoj)
•    v prostředcích veřejné dopravy
•    na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy
•    v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti, na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

APLIKACE eRouška

Podrobné informace nalezente zde: https://erouska.cz/

Aplikace eRouška je dalším projektem, který vznikl v rámci iniciativy COVID19CZ. Záštitu nad ní převzalo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Motivací k jejímu vytvoření byla snaha pomoci hygienikům snadněji, efektivněji a rychleji dohledávat lidi, s nimiž v poslední době nakažení přišli do styku a u nichž je vysoké riziko nákazy. Výhodou pro uživatele je zejména skutečnost, že v případě, že u nich nákaza propukne, dokážou snadno a rychle předat hygienikům své kontakty za poslední dny a hygienu navíc upozorní i na kontakty s těmi, které nemohou osobně znát.

Aplikace využívá Bluetooth technologii a pouze do telefonu majitele ukládá anonymizovaná data o mobilních zařízeních s instalovanou eRouškou, která se v poslední době vyskytovala poblíž. Měří a ukládá přitom sílu Bluetooth signálu. Pokud uživatel eRoušky zjistí, že má pozitivní test na koronavirus, může data z telefonu využít a předat anonymizovaná ID aplikací, se kterými se setkal, při epidemiologickém šetření hygienikům. Hygienik se při rozhovoru s nakaženým zeptá, jestli používá aplikaci eRouška a zda chce sdílet data ze svého telefonu. Uživatel pak odešle anonymizovaná data. Pouze prověření hygienici mají přístup k zabezpečenému rozhraní, ve kterém mohou spárovat identifikátory z aplikací s telefonními čísly, která uživatelé zadali při registraci. Hygienici takto získají pouze telefonní kontakty daných uživatelů aplikace eRouška.

Co s použitými rouškami? 

A) Likvidace roušek, filtrů od osob, které nejsou infikovány nebo nejsou v povinné karanténě: rouška, filtr se vloží do plastového (igelitového) sáčku, poté se sáček vloží do dalšího plastového sáčku, který se zaváže a poté se odloží (vyhodí) do směsného komunálního odpadu.

B) Likvidace roušek, filtrů (kapesníků) od osob, které jsou v povinné karanténě, ale nemají prokázáno onemocnění COVID-19:  rouška, filtr (kapesník) se vloží do plastového (igelitového) pytle, který se zaváže, poté se plastový pytel vloží do druhého plastového pytle, který se zaváže, Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel se poté odloží (vyhodí) do komunálního odpadu.

C) Likvidace roušek, filtrů (kapesníků) od osob, které mají prokázáno onemocnění COVID-19 a jsou v domácím léčení:  rouška, filtr (kapesník) se vloží do plastového (igelitového) pytle, který se zaváže, poté se plastový pytel vloží do druhého plastového pytle, který se zaváže, povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním prostředkem, takto zajištěný odpad se doporučuje vložit do sběrných nádob komunálního odpadu až po 48 hodinách po jeho uzavření.
Obce mohou zajistit speciální sběrová místa pro likvidaci roušek, filtrů a dalšího materiálu kontaminovaného osobou, která je pozitivní na COVID-19 a je léčena v domácnosti.

COVID-19 – odběrové místo v Kroměříži

PROVOZNÍ DOBA ODBĚROVÉHO MÍSTA V AREÁLU KROMĚŘÍŽSKÉ NEMOCNICE (odběrová buňka se nachází vedle lékárny u výjezdu z nemocničního areálu)

pondělí – pátek: 7 – 15 hodin
- 7 – 10 hodin: kontrolní indikované odběry (poslal vás lékař nebo hygienická stanice)
- 7 – 12 hodin: samoplátci (cena 1956 Kč, platba možná pouze kartou)
- 10 – 15 hodin: 1. indikovaný odběr (poslal vás lékař nebo hygienická stanice)
sobota – neděle: 8 – 12 hodin
- pouze indikované odběry (poslal vás lékař nebo hygienická stanice)

COVID-19 – odběrové místo ve Zlíně

  • Odběrová COVID AMBULANCE je umístěna v budově 20 v areálu Krajské nemocnice T. Bati a je přístupná přímo z Havlíčkova nábřeží
    – COVID AMBULANCE je pro indikované pacienty v provozu od pondělí do pátku od 7.00 do 14.30 hodin
    – pokud jste odesláni do Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně k odběru na vyšetření na COVID-19, obracejte se ve vámi objednaném termínu
  • pouze na COVID AMBULANCI (odběrové místo). V jiném termínu a na jiném místě v Krajské nemocnici T. Bati není vyšetření možné.
    Samoplátci - OBJEDNÁNÍ: před návštěvou COVID AMBULANCE (odběrového místa) je nutné se předem objednat na konkrétní datum a čas, objednat on-line, nejprve je ale třeba se zaregistrovat.

Infocentra

  • Z důvodu nařízení vlády jsou až do odvolání zavřena.

Jak nakládat s odpadem

Během nouzového stavu kvůli šíření viru COVID-19 je potřeba upravit i rutiny nakládání s domácím odpadem. Domácnosti s osobami v karanténě či prokázaným onemocněním by neměly třídit odpad, ten navíc musí i do směsného kontejneru řádně zabezpečit proti potenciálnímu šíření nákazy kontaktem s odpadky. Speciální postup vyžaduje i likvidace ochranných pomůcek, a to od všech občanů, varuje Státní zdravotní ústav (SZÚ). Co s odpadem v době koronavirové pandemie radí leták MŽP.

Aby bylo možné udržet základní občanské služby jako svoz a likvidace odpadů, je potřeba chránit popeláře před kontaktem s nákazou. Běžný domácí odpad, který nepočká, musíte zabezpečit a až poté odložit do černé popelnice nebo kontejneru, odpady na sběrný dvůr ale odvezte až po ukončení mimořádných opatření. Pro domácnosti v karanténě také platí, že v době koronavirové pandemie nesmí třídit odpad do barevných kontejnerů.

Jak při likvidaci odpadů přesně postupovat radí leták MŽP. Ten seznamuje s doporučeními SZÚ pro domácnosti, ve kterých se vyskytují osoby v povinně nařízené karanténě nebo osoby s prokázaným onemocněním COVID-19, ale také pro všechny, kteří se při nezbytném pohybu venku chrání ochrannými pomůckami, jako jsou roušky a rukavice. Upřesňuje také možnosti likvidace odpadu pro obce, které by se ocitly v plošné karanténě.

Více než obvykle je teď důležitá i základní poučka pro manipulaci s odpadky - řádně si umyjte ruce. A teď nejen po odnosu odpadků, ale i před ním.

JAK DODRŽOVAT HYGIENU

Jak snížit riziko nákazy koronaviru.Zdroj: Deník/WHO

Koronavirus v ČeskuZdroj: Deník