KDY: do 31. srpna 
KDE: Hulín 
ZA KOLIK: zdarma 

Hrací kartu si vyzvedněte v Informačním centru Hulín. Po vyplnění ji odevzdejte pracovnicím, které zkontrolují správnost odpovědí.