KDY: v sobotu 9. listopadu od 10.00
KDE: Muzeum Františka Skopalíka v Záhlinicích
ZA KOLIK: plné vstupné 35 korun, snížené 20 korun, rodinné 90 korun

Návštěvníci se mohou těšit na tradiční i méně tradiční řemesla, například přadlenu, tkadlenu, sýrařku, perníkářku, dráteníka, klempíře nebo řezbáře. Lidé uvidí i historické pražení kávy nebo zpracování kůže. Během celého dne je možní zakoupit vystavené výrobky. V hospodě U Čápa se zároveň bude konat košt marmelád.