Co je a v čem spočívá funkční medicína?
Je to metodika, jak provázet lidi zpět ke zdraví a nebo jak si zdraví udržet. Používá k tomu výsledky klasických lékařů a někdy navrhuje testy specifické. Funkční medicína se neorientuje na akutní stavy, ale nabízí možnosti, jak zlepšit dlouhodobé zdraví u potíží chronických.

Tato medicína doplňuje tu klasickou v oblastech, na které nemá běžný lékař čas, a proto těmto oblastem nevěnuje tolik pozornosti. Zaměřuje se na individuální přístup a provází člověka procesem změn v oblastech životního stylu, psychické odolnosti i prostředí, v němž žije. Cílem provázení pomocí metodiky funkční medicíny není uzdravení za každou cenu, ale zlepšení kvality života za jakéhokoli stavu.

Jan Vojáček hostem 7 pádů Honzy Dědka:

Zdroj: Youtube

Vysvětlíte hlavní rozdíly mezi tradiční a funkční medicínou?
Funkční medicína se orientuje na zdraví, tradiční na nemoc. Funkční medicína motivuje člověka k převzetí osobní zodpovědnosti za svoje zdraví a aktivnímu přístupu. Tradiční se orientuje na blokování symptomů a projevů. Funkční medicína se ptá: ,,Proč člověk onemocněl a co může pro sebe udělat?“ Klasická se ptá: ,,Co se děje, abychom mohli léčit léky či jinými intervencemi?“

Tradiční se orientuje na paušální řešení daného problému, funkční na personalizované komplexní řešení. Tradiční je rychlá a efektivní na úrovni akutních potíží a blokování symptomů, ale neřeší podstatu jejich vzniku, funkční je běh na delší trať, není efektivní u akutních stavů, ale řeší podstatu dlouhodobých potíží.

Jaroslava Panýrková je legendární televizní hlasatelkou
Televizní legenda: Na nostalgii já netrpím, říká hlasatelka Jaroslava Panýrková

Řada lidí může považovat funkční medicínu za šarlatánství, ne?
Cokoli trochu vybočuje z klasického medicínského pojetí, je považováno za šarlatánství. Přitom postupy klasické medicíny před čtyřiceti padesáti lety by se dnes daly také považovat za šarlatánské. Vše se vyvíjí, je třeba si připustit limity klasické medicíny a obohatit je o jiné. Já se toho jako lékař nebojím a stojím si za tím. Lidé i odborníci se postupně přidávají.


Nahrává se anketa ...

Jak se liší přístup k prevenci z pohledu funkční medicíny a té tradiční?
Tradiční je pasivní a nenabízí nástroje, jak nemocem předcházet, pouze se orientuje na to, jak nemoci zachytit včas a začít je léčit. Funkční medicína nabízí nástroje, jak nemocem předcházet.

V čem je účinná funkční medicína pro pacienty s chronickými zdravotními problémy? A stojíte si za tím, že účinná vážně je?
Chronická nemoc nepadá z čistého nebe. Každá nemoc má logiku vzniku, svůj kontext, souvislosti s životem člověka a jeho návyky. Pokud se tato logika rozklíčuje a daný člověk je to schopen uchopit, udělat adekvátní změny ve svém myšlení a životním stylu, pak se vždy kvalita jeho života zlepší. Prostá logika, žádná raketová věda.

Přistupuje funkční medicína ke každému individuálně? Na základě jeho konkrétních potřeb…
Přesně tak, to je základní klíč funkční medicíny.

Čím se funkční medicína liší – oproti té tradiční – v diagnostice? Jak přijdete na to, co je příčinou potíží?
Bere v úvahu vyšetření od klasického lékaře a někdy doplňuje další, jako například analýzu střevního mikrobiomu, hormonální profil, test obsahu nitrobuněčných vitaminů a minerálů a další. Základem je však důsledný osobní pohovor, ten trvá šedesát až devadesát minut.

Jiřina Bohdalová na karlovarském filmovém festivalu
Jiřina Bohdalová vyhrála boj o život: Prošla si peklem, popsal její lékař

Měli by být lidé ochotni přijmout fakt, že zdraví mají z části ve svých rukou a řadě problémů mohou předcházet sami?
Ano. Je to ona touha přistoupit k sobě a svému zdraví jinak, cesta se pak objeví. Možností a informací je dnes již spousta.

Za tři roky jste vydal tři knihy, kde funkční medicínu důkladně popisujete. Jste spokojený s jejich dopadem?
Ano, jsem. Mám velké množství zpětných reakcí, jak knihy lidem pomáhají. Je to logické a není to mnou. Ale prostě jen tím, že lidé začínají lépe vnímat principy dlouhodobého zdraví a také fakt, proč nemoci vznikají. Na základě tohoto porozumění dostávají motivaci a nástroje, jaké změny je třeba udělat. Ty změny pak mají potenciál zlepšit kvalitu jejich života a zdraví.

Knihy jsou ucelený návod, jak na to, pokud lidé touží být zdrávi, případně uzdravit se, začít na sobě pracovat?
Raději bych je nenazýval návodem. Představují spíše možnost dozvědět se více o principech zdraví a nemoci v souvislostech. A zároveň se více dozvědět o sobě. Zdraví není o slepém kopírování a přebírání návodů, to opravdu takto nefunguje. Je třeba porozumět oněm principům a ty ve svém individuálním kontextu žít.

Jan Vojáček v době své brankářské kariéry.Jan Vojáček v době své brankářské kariéry.Zdroj: Deník/Jiří Kopáč

Budete v sérii těch knih pokračovat?
Nad další knihou uvažuji, bude se však již asi lehce vymykat tomuto cyklu.

Pokud na sobě člověk začne pracovat, nemůže v případě zdravotních či psychických neduhů čekat zázrak na počkání. Asi by neměl myslet na cíl, ale užívat si cestu…
Přesně tak. Trpělivost a schopnost přijetí své cesty, což vždy nemusí být přesně dle našich představ. Důležitý je směr oné cesty a na ní postupně zažívat více radosti, odolnosti a životní energie.

Česká tanečnice, modelka a herečka Taťána Kuchařová
Taťána Kuchařová: Zbavila jsem se toxických lidí. Nyní si užívám, co přichází

V knize zmiňujete prvotní projevy (svalové záškuby), které vás samotného kdysi trápily, vyděsily a odstartovaly životní změnu. Jak dlouho trvalo, než jste se jich zbavil a začal se cítit celkově dobře?
Jsem na cestě poznávání, že je mnohé jinak, než si myslíme, asi patnáct let. Po zhruba dvou letech se mi výrazně zlepšila kvalita života. Záškuby se někdy ještě ozvou, dnes už však vím, čím jsou způsobeny. Jsou takovým lakmusovým papírkem, indikátorem mého vnitřního napětí, upozorňují mě a pomáhají nesklouznout z mé cesty.