Zákonem stanovená prohlídka odborníkem je totiž poměrně drahá.

„Komín si nechávám čistit kominíkem, rozhodně to ale není každý rok. Spíš tak jednou za dva roky, stojí mě to totiž hodně pěnez," přiznává třeba Lukáš Obdržálek z Holešovska.

V rodinném domku na vesnici topí tuhým palivem, které si sám připravuje. „Vím, co v kotli spaluji, je to dobré dřevo, takže se nebojím, že bychom měli vyhořet," míní majitel domu.

Údržbu komína svépomocí si provádí také Jan Hrubý. „Čistím si jej sám, protože to chci mít lepší než od komínáře. Dělám to opravdu důkladně, abych eliminoval požár, ne proto, že mi to stanovuje zákon," vysvětluje Hrubý.

Podle zákona by každý, kdo topí tuhým palivem, měl komín vymetat každé tři měsíce a jednou ročně jej nechat zkontrolovat odborně způsobilou osobou. Kominík by měl následně vystavit zprávu o kontrole podle daného vzoru.

„Komín čístím pravidelně, takže dodržuji časové určení zákona, ale nerespektuji jej tím, že nezvu kominíka. V takovém případě totiž nejsou stanoveny žádné sance," krčí rameny Jan Hrubý.

Je mu ovšem jasné, že v případě požáru domu by se s ním pojišťovna ani nebavila, protože nemá potvrzení od kominíka. Stejně ale dům pojištěný nemá, takže s by nic podobného ani řešit nemusel.

„Když komín jednou nevyčistíte, nemusí se stát vůbec nic, anebo také můžete vyhořet. Často totiž nejde ani tak o čištění, jako o kontrolu průduchu, v jakém je stavu," upozorňuje kominík Jiří Kadlec z Přílep.

Na čistotě komína se podle něj projeví také to, jaké palivo majitel domu používá. „Nejčistší spalování a tím i nejsnazší údržba komínu je při spalování tvrdého, dobře vysušeného dřeva," radí odborník.

Protože se dnes mnohem častěji než tuhá paliva k topení používá plyn, řada lidí ani fakt, že má na domě komín, už ani nevnímá. Odborníci ale před takovou lehkovážností varují.

„Hasiči vyjíždějí k požárům způsobených komíny průměrně tisíckrát ročně. Loni jsme během topné sezóny, což je od 1. října do 30. dubna, evidovali celkem 436 požárů od komínů," upozornil mluvčí krajských hasičů Libor Netopil.

Nejvíc požárů bylo způsobeno vznícením sazí v komíně: takto za dané období vzniklo 331 požárů a celková výše při nich způsobené škody se vyšplhala na takřka čtrnáct milionů korun.

„Přitom jde o skutečnost, kterou může každý ovlivnit a následnému požáru zamezit, tím, že si nechá komín pravidelně čistit," uzavřel mluvčí hasičů. 

Pokud dojde k požáru, u něhož je podezření, že souvisí s vytápěním, hasiči se zajímají, jak majitel objektu splnil své povinnosti včetně pravidelné kontroly kominíkem a také čištění (jež si v případě běžných spotřebičů na pevná paliva do výkonu 50 kW lze provádět i svépomocí). Kontroly kominíkem se musí opakovat každý rok, termín čištění komínů je v případě celoročního provozu třikrát ročně, u sezonního provozu dvakrát za rok. Potvrzení o kontrole kominíkem si uschovejte, v případě požáru se totiž hasiči budou po této zprávě ptát. Pokud majitel objektu nesplnil povinnosti, hrozí mu vedle škod způsobených ohněm i citelná finanční sankce: pro fyzické osoby pokuta do 10 tisíc korun, v případě právnické osoby až do čtvrt milionu korun.