Oheň zasáhl opláštění i materiál uvnitř. Část majetku majitel postupně vyvážel ven, kde hasiči štěpku polévali vodou, neboť jejich teplota dosahovala hrubo 150° C. Škoda se naštěstí pohybovala pouze v desítkách tisíc korun.

Celý zásah byl hlavně časově velmi náročný. Jednotky se totiž na své stanoviště vracely až kolem půl sedmé. Hasiči z Chvalčova pak ještě nad místem drželi dohled pro případ potřeby. (ome)