Zůstalo tam totiž několik neohraničených ohnišť, která krom toho, že nebyla dobře uhašena, zůstala bez další kontroly. Z ohnišť se odpoledne ještě kouřilo, zbytky páleného dřeva doutnaly a hrozilo tedy opětovné rozhoření a následný vznik požáru.

Práci hasičům komplikoval špatně přístupný terén. „Na hasiče už čekal hajný, který velitele zásahu informoval, že místo s ohništi je pro cisterny zcela nepřístupné, ale že má k dispozici dvě terénní vozidla, kterými je možné hasiči na místo dopravit. Až na místo zásahu se dostalo také terénní vozidlo dobrovolných hasičů. To velitel zásahu následně odeslal pro barely s vodou," vylíčil mluvčí krajských hasičů Libor Netopil.

Zbylí hasiči pomocí lopat odhrabali hrabanku kolem šesti neuhašených ohnišť a pomocí tlumic je hasili. Po přivezení vody ohniště ještě postupně prolili.

Zásah byl výsledkem zbytečné nedbalosti. „Zásah, který při řádném dodržení podmínek požární bezpečnosti nemusel vůbec být, zabral hasičům vzhledem ke všem okolnostem téměř tři hodiny. Událostí, která se podle vyjádření správce lesa obešla bez vzniku škody, se bude nadále zabývat vyšetřovatel hasičů," uzavřel mluvčí.