„Hlavním úkolem bylo prověřit možnosti a schopnosti našich mužů při evakuaci osob a záchranu lidí se zdravotním postižením,“ prozradil mluvčí krajských hasičů Ivo Mitáček.

Záchranáři museli ve složitém prostředí citlivě a účinně zasáhnout a brát ohled i na psychosomatické postižení klientů. V prostoru společenské místnosti došlo k fingované poruše elektroinstalace. „Požá“r se pak rozšířil do prostoru ústřední haly.

Protože v objektu bylo velké množství lidí se sníženou schopností pohybu nebo orientace, cvičení simulovalo vznik paniky. Únikové cesty byly plné kouře, což záchranářům ztížilo záchranu lidí ve vyšších patrech.

„Hasiči spolu s personálem řídili evakuaci klientů. Při sčítání zjistili, že dva klienti chybí. Za nimi byli vysláni čtyři záchranáři. Mužům se podařilo včas najít dva postižené klienty ve druhém patře a v pořádku za pomoci vyváděcích masek je evakuovali,“ prozradil dále Mitáček.

Pak byli lidé předáni zdravotnímu personálu k ošetření. Do nácviku se zapojili všichni postižení a čtrnáct zaměstnanců.

„Pro muže šlo o velmi nezvyklé cvičení. Připomněli si, že při podobných zásazích musí pamatovat na omezené schopnosti klientů domova a přizpůsobit se jejich specifickým potřebám,“ dodal Mitáček.

Při akci sledovali záchranáři i dojezd a akceschopnost jednotlivých jednotek. Při akci museli domov odvětrat a postavit dálkovou dopravu vody z rybníka. Do zásahu se kromě profesionálů zapojily i tamní jednotky dobrovolných hasičů a další dobrovolné sbory, například z Morkovic – Slížan či Zdounek.