„Poptávka je jak ze strany živnostníků a menších firem, tak větších společností,“ řekla majitelka zlínské jazykové školy Amadeus Jitka Mokrejšová.
Kurzy svým zaměstnancům objednávají nejvíce firmy se zahraniční účastí. „Pokud operují pouze v regionu, tak většinou nemají důvod platit výuku,“ míní majitelka kroměřížské jazykové školy Aha Andrea Hanáková.

Některé společnosti využívají podporu vzdělávání z prostředků Evropského sociálního fondu. „Umožnilo nám to uhradit lekce zaměstnancům v plné výši. Devadesát procent našeho exportu putuje do zahraničí, proto je pro naše zaměstnance jazyková vybavenost nutností,“ sdělil podnikový právník uherskobrodských Slováckých strojíren Lubomír Gazda.

Efektivita výuky závisí na motivaci pracovníků i na ochotě vedení uvolnit zaměstnance v pracovní době

Firemní výuka přímo v prostorách podniku má své výhody. „Vedení tak má nad lekcemi kontrolu, zaměstnanci neztrácejí čas dojížděním a mohou pak ihned pokračovat v práci,“ objasnila majitelka uherskohradišťské jazykové školy Amos Šárka Ditrichová.

Co se týká motivace studentů těchto kurzů, záleží podle zkušeností agentur na přístupu managementu i samotných pracovníků. „Pokud si na výuku zaměstnanci přispívají, bývají důslednější a lépe plní úkoly,“ řekla Ditrichová. Podle ní však existují výjimky. „Jsou pracovní kolektivy, které si naopak velmi váží, že jim firma plnou výši kurzovného zaplatí,“ dodala.

Ne každý zaměstnanec je s výukou spokojený. „Nikdo mi nevysvětlil, proč mám kurzy navštěvovat. Myslím, že si se svou angličtinou v práci vystačím. Podnik mi sice kurz zaplatil, ale musím tam docházet ve svém volném čase, kterého moc nemám. Takže je to spíš danajský dar,“ řekl programátor ze Zlína, který si nepřeje být jmenován.

Podle agentur efektivita vyučování závisí na ochotě vedení studium podporovat. „Motivaci ovlivňuje i fakt, zda šéfové uvolní zaměstnance v pracovní době a jestli jsou pro výuku zvoleny odpovídající prostory, v neposlední řadě i jaká je kontrola výsledků,“ vyjmenovala Hanáková.

Testování efektivity firemní výuky je součástí nabídek jazykových agentur. „Pokud podnik kurzy plně hradí, vždy chtějí vidět konkrétní výsledky a zlepšení. Většinou zkoušky znalostí děláme na konci pololetí. Hodnotíme každého studenta zvlášť, dáváme i doporučení celé skupině,“ upřesnila Hanáková.

Formu zpětné vazby si společnost s lektory domluví před zahájením kurzů při schvalování studijního plánu. „My si vyhodnocovací zprávy vypracováváme měsíčně pro interní využití, četnost feedbacku pro vedení záleží na domluvě. Obvykle platí, že čím je firma větší, tím detailnější a častější je testování,“ sdělila Mokrejšová. Největší zájem je o výuku angličtiny a němčiny. „V posledních třech letech roste poptávka i po ruském jazyce,“ konstatovala Hanáková z kroměřížské jazykové školy Aha.

Ozvláštněním výuky se stávají víkendové akce. Agentury s nimi však mají odlišné zkušenosti. „Je to dobrá možnost, jak výuku zefektivnit. Lidé přijímají informace rychleji, není čas na zapomínání. Za patnáct hodin se zaměstnanci naučí více než za dva měsíce běžných kurzů,“ tvrdila Hanáková. Jinde se víkendové výjezdy neosvědčily. „Zvrtlo se to ve společenskou akci, kde se večer popíjelo. Druhý den pak účastníci byli znaveni a na výuku se nesoustředili,“ vzpomínala lektorka vsetínské jazykové školy Edcentre Jana Šimuníčová. Proto tato agentura organizuje víkendové kurzy pouze ve vlastních prostorách.