Víc než milion korun pak věnovali na dobrou věc individuální dárci. Jejich příspěvky jsou pro projekty klíčové čím více totiž nezisková organizace vybere od veřejnosti, tím vyšší příspěvek získá i od Ery.

Výběr peněz skončí už za dva dny 6. ledna 2016.

Do programu se letos přihlásilo 270 neziskových organizací. Grantová komise vytipovala v každém z 20 regionů tři nejzajímavější projekty, o tom čtvrtém rozhodla veřejnost. Jednotlivé projekty musí vybrat celkem alespoň 5000 korun nebo získat příspěvky minimálně od pěti různých dárců. Z našeho regionu soutěží tyto čtyři projekty:

Neseďte sami, pojezte s námi

Cílem tohoto projektu je, aby důchodci „neseděli sami doma". Často by i rádi někam zašli, ale na vesnici nemají kam a nemají s kým. „Dalším z důvodů, proč jsme tento projekt vymysleli, je i to, že mnozí senioři nemají dostatečné finance, aby si zaplatili celodenní výlet, tak jim je chystáme a na rozdíl od takzvaných šmejdů jim nic neprodáváme," říká Renáta Holešínská ze Společenstva podnikatelů v cestovním ruchu okresu Hodonín.

Dobrovolné srdce

Projekt Dobrovolné srdce je zaměřený na práci s dobrovolníky v rámci Oblastní charity Hodonín. Dobrovolníci docházejí do charitních zařízení, kde pomáhají, komunikují s klienty služeb a motivují je k aktivnímu trávení času. „V naší lokalitě jde o jedinečný projekt," říkají zástupci Oblastní charity Hodonín.

Tvořivé dílny na Slovácku

Více než šedesát dětí z regionu Horňácka se díky tomuto projektu na týden ponoří do umělecké a řemeslné práce a během tvořivých dílen se pod vedením profesionálních umělců budou učit sochařské práci, tvorbě keramiky, fotografování, tanci, loutkoherectví či malbě.

„Po dílnách dostanou děti i příležitost předvést výsledky svého snažení na výstavě v rámci tradičních Horňáckých slavností," plánují.

Místo setkávání na Blatnické hoře

Na prázdniny roku 2016 jsme připravili program na kopci sv. Antonínka pro školáky, mládež, rodiče s dětmi i seniory, zkrátka pro všechny věkové skupiny. Půjde o týdenní akci pravděpodobně v měsíci červenci 2016, na které si najde každý z návštěvníků něco pro sebe. Ať už to bude aktivní odpočinek, nebo účast na vzdělávacích akcích či zapojení se do různých volnočasových aktivit.

S jednotlivými projekty se díky videomedailonkům mohou zájemci blíže seznámit na www.erapomaharegionum.cz. Zde můžete favorizované programy rovnou také podpořit.(PR)