Filipojakubská noc s pálením čarodějnic vypukne v úterý 30. dubna v 17 hodin. Pro návštěvníky bude připravena rukodělná dílna, v níž si budou moci sami vyrobit figurku čarodějnice, kterou pak podle tradice spálí v ohni. Uskuteční se také táborák s opékáním špekáčků. Dospělí se mohou těšit na čarodějnický lektvar v podobě Filipojakubského punče ohřívaného na ohni, pro děti bude připravena nealko varianta. Po 19. hodině vzplane velká očistná vatra, v níž si budou moci všichni spálit svou čarodějnici a oslavit pak příchod jara posezením u ohně až do pozdních nočních hodin. Více na www.galik.cz

Filipojakubská noc.