Milí čtenáři regionálního Deníku
přinášíme vám nový seriál nazvaný Společenská odpovědnost. 
Možná si myslíte, že se vás toto téma netýká. Opak je ale pravdou. V našem regionu žijeme všichni společně, všichni se podílíme na utváření našeho okolí. Někdo jako podnikatel, někdo jako čtenář, někdo jako novinář. Všichni jsme však zrcadlem našeho kraje.
Každý týden vám proto v našich novinách představíme jednoho z šéfů velkých moravských firem. Nepůjde o ledajaké společnosti. Představíme vám podnikatele, kteří umějí nejen dobře obchodovat, ale také si uvědomují, že je část peněz potřeba vracet zpět do regionu. Přečtěte si, jakou životní filozofii mají osobnosti, jimž není lhostejné, co se děje kolem.
Martin Nevyjel, divizní šéfredaktor, martin.nevyjel@denik.cz

Firmu Železárny Annahütte vede jednatel Libor Svoboda a v rozhovoru pro Deník prozradil, s čím železárny musely bojovat ve svých začátcích, jak se společnosti podařilo ustát ekonomickou krizi a jak se zapojuje do dění v regionu.

Na čem si vaše firma zakládá? Co by se lidem mělo vybavit, když se řekne: Železárny Annahütte?
Svařované sítě, které se zde začaly vyrábět již na začátku 60. let. Tradice jejich výroby je zde dlouhodobá. V roce 1993, kdy tuto část převzal Max Aicher, dynamika firmy, co se týče množství a kvality, vzrostla, výroba se podstatně rozšířila nejen v České republice, ale i na Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko a Německo.

Kdybyste měl jmenovat největší úspěch, jehož firma dosáhla, který by to podle vás byl?
Úspěchů má firma více. Mezi ně patří především dodávky na různé úspěšné stavby. Dodávky pro firmu Volkswagen v Bratislavě, v Mladé Boleslavi, pro firmu na výrobu pneumatik Continental Barum v Otrokovicích, do Prahy na stavbu tunelu Mrázovka, na nákupní centrum Anděl, kde skončilo obrovské množství oceli, do Brna na tunel Dobrovského, na pražskou Sazka arenu (dnes O2 arena), do Olomouce na galerii Šantovka či NH Hotel. Exportujeme také na Slovensko, kde jsme dodávali na stavbu dálnice Bratislava Košice, na tunely na této dálnici či do Rakouska na obchvat města Freistadt v Horním Rakousku, pak jsme se například podíleli na obchvatu Vídně.

Co se vám v tuto chvíli vybaví jako první, když se řekne společenská odpovědnost firmy?
V první řadě je to odpovědnost za zaměstnance. Firma od roku 1995 řádně platí své daně, ze kterých má prospěch celý region. Podporuje regionální, ale i mimoregionální kulturní a sportovní akce a spolupracuje na různých projektech. Stáli jsme u zrodu ženského volejbalového týmu v Prostějově, v současnosti podporujeme basketbalový tým Orli Prostějov. Dále se účastníme sponzorských akcí v prostějovském fotbalu, v minulosti v prostějovském hokeji či tenisu.

Jste velice úspěšná firma. Sdílíte názor, že úspěšní by měli pomáhat slabším?
Jako úspěšná firma sdílíme názor, že bychom měli samozřejmě pomáhat slabším.

Průmysl je hodně ovlivněn hospodářskou krizí. Dotýká se vás nějak? Jak s ní bojujete?
Daří se nám stále dodávat na úspěšné stavby. Železárny Annahütte koupily pozemek v průmyslové zóně s cílem rozšířit výrobu, kde by se mělo postupem času objevit pracovní místo pro dalších 5060 zaměstnanců a mělo by dojít k rozšíření výroby svařovaných sítí a žebírkového drátu s tím, že smlouva s projekční kanceláří byla podepsána minulý týden. Počítáme, že k zahájení výstavby by mělo dojít na přelomu roku 2014 a 2015 a ke spuštění výroby by mohlo dojít 30. června 2016. V současné době jednáme o koupi strojů pro výrobu svařovaných sítí a žebírkového drátu.

Jak dlouhá je historie firmy a kolik v současnosti zaměstnáváte lidí?
Na začátku bylo ve firmě zaměstnáno 120 zaměstnanců, postupně počet zaměstnanců narůstal, podle toho jak narůstala výroba a prodej. Pro představu, roční výroba se pohybovala mezi 3040 tisíci tunami a od roku 1995 šla výroba i prodej nahoru a zvýšila se na 60 tisíc tun, následně na 80 tisíc a další roky přesáhla 100 tisíc tun. Postupně se výroba rozšířila na tři směny, což trvá do dnešních dnů, s výjimkou období, kdy zde byl nepřetržitý provoz v době stavebního boomu v České republice, ale i v okolních zemích. V současné době firma zaměstnává 156 zaměstnanců. Pracovní doba je třísměnná. Množství vyrobených a prodaných tun se pohybuje okolo 135 tisíc za rok. V případě potřeby probíhá práce částečně i o víkendech.

V našem seriálu rozhovorů s představiteli firem se ptáme, zda spolupracují s jinými domácími podniky, aby podporovali především naši ekonomiku. Jak jste na tom u vás?
Máme dost zakázek, vesměs se obracíme na drobné firmy tady v regionu, ale i mimo region. Vyhledáváme dlouhodobou spolupráci, ať už na straně dodavatelské, nebo na straně zákaznické. Snažíme se hlavně udržet stabilní pracovní prostředí.

Poskytujete zaměstnancům podnikové benefity?
Benefity svým zaměstnancům poskytujeme. Platíme jim dovolené ve vybrané rekreační lokalitě. Udělujeme odměny za práci. Vybraným zaměstnancům platíme další vzdělání, podporujeme jejich sportovní a zájmovou činnost, jejich dětem platíme náklady na pobyt na prázdninových táborech. Zaměstnanci dostávají vstupenky na sportovní akce i mimo region. Pořádáme pro zaměstnance kulturní akce.

Vzpomínáte si na své začátky? Jak tehdy firma vypadala?
Začátky byly těžké, infrastruktura zde byla zaostalá. Prostředí nevycházelo vstříc firemním cílům. Vytrvali jsme v našich cílech a zásadách a firmu jsme povznesli a v naší branži nyní patříme na trhu k největším. Vypracovali jsme se skutečně z malé firmy na největšího výrobce ve střední Evropě a naším cílem je si tuto pozici udržet.

Jak vypadá takový běžný den generálního ředitele?Řeším zakázky, nové projekty a certifikace, jezdím na pracovní porady do zahraničí, a to někdy i o víkendech. Za říjen, listopad, prosinec mám asi tak dva volné víkendy. K dalším činnostem patří prezentace našich plánů a cílů v následujících letech v centrále v Německu. Současně řešíme záležitosti týkající se plánované výstavby nového závodu a také zabezpečení materiálu na nejbližší období.

Železárny Annahütte, spol. s r.o.
l Železárny Annahütte patří do skupiny Max Aicher se sídlem ve Freilassingu. Koncern je činný ve čtyřech oblastech stavebnictví, ocelářství, recyklace a nemovitosti. Annahütte se řadí do oblasti stavebnictví a ocelářství.

l Firma Železárny Annahütte vznikly v Prostějově na základě smlouvy mezi Fondem národního majetku a Maxem Aicherem na podzim roku 1993. Max Aicher odkoupil část firmy národního podniku Železárny Prostějov, a to část, kde se vyráběly svařované sítě pro stavebnictví.

l Společnost vyrábí výztužné svařované sítě do betonu, ocelové výztužné žebírkové dráty válcované za studena nebo výztužné žebírkové a hladké dráty válcované za studena ve svitcích a tyčích.