Co, podle Vás, chybí dnešním mužům? Existuje způsob, jak se mohou spolehlivě uplatnit a zároveň zajistit ženám spokojené partnerství?
Muži by měli pracovat na vztahu nejen pro osobní zisk a potěšení, ale aby tím také znásobili společnou lásku i otevřenost. Je nutné, aby muži zasvětili svůj život šíření lásky a tím že celý svět pronikne tím nejcennějším, co v sobě má. To je posláním a darem Bohů skrytých v člověku, vnitřní silou, odhalováním smyslu života a dosahováním svých cílů. Bohužel mnoha mužům stačí ke svobodě hezké auto, fotbal a hospoda a ze své ženy se stane časem náhradní matka. Ta pak o ně pečuje tak, jak na to byli zvyklí v dětství. Ty opravdové muže pak obdivují v magazínech.

Jak může muž objevit své poslání?
Bez vědomého smyslu života je muž ztracený. Nechává se unášet proudem a spíše se přizpůsobuje, než aby svůj život aktivně spoluutvářel. Bez poznaného poslání je existence muže slabá a nemohoucí. To se může například projevit jako impotence nebo sklon k mechanickému sexu bez opravdového zájmu. Pokud má muž ve světě vystupovat celistvý, musí být vše v jeho životě, od způsobu stravování po profesní kariéru v souladu s jeho vyšším posláním.

Může se muž ve vztahu prosadit, aniž by byl výjimečný?
Ten, kdo se chce stát silným a výjimečným mužem, musí být ochoten zcela změnit svůj život. Muž by měl všechno zasvětit svému cíli, a to i za cenu, že jedinou jistotou na jeho cestě bude nejistota a neustálá změna. Otevřít se strachu a jít mu vstříc. Ti, kteří toto úsilí vzdali, místo poslání a naplnění života svými cíli, nalezli nemoc a zklamání. Ale i to je cesta, kterou si zvolili.

Mnohé ženy se ve vztazích trápí a zažívají jedno zklamání za druhým. Jak se z toho bludného kruhu mohou vymanit?
Je řada žen, které dosáhly úspěchy jako ekonomky, podnikatelky nebo sportovkyně, ale štěstí v lásce se jim jaksi vyhýbá. Stojí za tím jisté pravzory s dětství, vzory rodičů, prarodičů, ale i hlubší vlivy, které velký švýcarský psycholog Carl Gustav Jung nazval archetypy. Jsou to duševně imaginační vzorce, které lidi často vrhají do zamilovanosti či romantické lásky. Chceme-li být šťastní ve vztahu, musíme tyto vzorce začít poznávat a umět se jim otevřít. Pak se dostaví i duševní spokojenost.

Můžete říct, proč v dnešní době zažíváme tak hlubokou krizi v partnerských vztazích? Vysoká rozvodovost mluví za všechno…
Každý člověk by si měl na začátku vztahu, ale i po letech partnerství klást zásadní otázku: Co od vztahu očekávám? Většinou po tom druhém chceme to, co nám chybí: domov, bezpečí, oddanost nebo záchrana před osamělostí, zklamáním a hrůzou z nepřátelského a odcizeného světa. Jiní zase hledají někoho, kdo se postará o výchovu dětí a zajistí jim zázemí pro kariéru. Pokud jdeme ale do vztahu jednostranně, a chceme jen brát, aniž bychom dávali, zákon o zachování energie nám to brzy spočítá.

Vy ale partnerské vztahy řešíte s klienty i na seminářích ve svých přednáškách. Plánujete v dohledné době podobnou akci?
Ano, tradičně na zámku v Bílovicích. V pátek 12. dubna v 19 hodin pořádám přednášku na téma Sex a láska v partnerských vztazích. Na přednášce chci lidem vysvětlit, co je to vztahová inteligence a jak vytvářet a udržovat pevný a spokojený partnerský vztah. Dále se budeme zabývat nejčastějšími příčinami opakovaných krachů ve vztazích, anebo příčinami, proč žena nemůže najít muže svých snů. Tématem přednášky bude i seznámení s magií ženské přitažlivosti, a o aktivaci bojovníka, milence, krále a mága v mužích.

Zkušenost pacientky R. Grebeníčka: Miriam Bednárová - 40 let, obchodnice v reklamě, Bratislava

Po rozvodovém řízení jsem si uvědomila, že jsem ztratila všechno, na čem jsem zakládala své soukromí. Prožívala jsem obrovské utrpení. Zůstaly mi jen otázky a žádné odpovědi. Odmítala jsem žít a postupně se přihlásily zdravotní potíže. Radim Grebeníček mi pomohl najít cesty jak se vzchopit, pochopit, přijmout situaci a odpustit si. Už vím, proč celý život bojuji o pozornost a náklonnost každého "mého" muže, počínaje otcem, a proč po té, když svého cíle dosáhnu, přestává být pro mne partner zajímavý. Způsoby léčení rodinných
vztahů, které jsem u něj zažila, jsou pro mne mimořádným přínosem.