Podnikatel musí podat žádost na rejstříkový soud kvůli úpravě výpisu. Ze zákona je třeba informovat i příslušné úřady

Jestliže se firma přestěhuje do nového sídla, je podnikatel povinen podat žádost na rejstříkový soud na úpravu údajů v obchodním rejstříku. Je třeba také doložit vztah podnikatele k nemovitosti. „Nejjednodušším a nejčastějším způsobem je, že vlastník nemovitosti sepíše písemný souhlas s působením firmy v budově. Další variantou je zaslat kopii nájemní, případně podnájemní smlouvy a výpis z katastru nemovitostí,“ vysvětlil zlínský advokát Michal Březovják. Tyto dokumenty je stále nutné zaslat pouze písemnou formou.

Informační povinnosti má podnikatel i ve vztahu k dalším úřadům.

Nelze opomenout živnostenský úřad

„Má­li podnikatel aktualizovaný zápis do Obchodního rejstříku a změnu u nás nahlásí, zbytek související legislativy pak učiní náš úřad, jestliže je u nás firma registrována. Nahlášení a změna na našem úřadě nejsou zpoplatněny,“ informoval vedoucí odboru Obecního živnostenského úřadu v Uherském Hradišti Marek Rybníkář.

Zanedbání ohlášení znamená nejen porušení zákona, ale působí také úředníkům komplikace. „Adresa je pro nás směrodatná pro doručování. Podnikatelé by rozhodně neměli na ohlašovací povinnost zapomínat,“ zdůraznila vedoucí zlínského živnostenského úřadu Naděžda Hasíková.

Někdy se úřady dozvědí o neoznámené změně sídla od nespokojených klientů či obchodních partnerů, kteří mají problémy společnost dohledat.
„Na základě četných kontrolních zjištění o změnách podnikatelů a s tím souvisejících následných problémů při vyřizování reklamací spotřebitelů a doručování písemností prověřuje živnostenský úřad zejména budovy s velkou koncentrací firem a podnikajících fyzických osob. Cílem kontroly je porovnání údajů zapsaných v živnostenském a obchodním rejstříku, tedy adresy sídla firmy, místa podnikání, popřípadě provozovny se skutečným stavem a následné zjednání nápravy,“ řekla Hasíková.
Firma má povinnost nahlásit změnu sídla do patnácti dní.

Lajdákům lze i zrušit společnost

„Pokud tak neprovede a podniká na jiné adrese bez aktualizace zápisu v Obchodním rejstříku, pak může věc dospět až k Obchodnímu soudu, který může firmě uložit pokutu až dvacet tisíc korun,“ vedoucí Obecního živnostenského úřadu v Kroměříži Miroslav Ševčík.

Krajním řešením v případech pochybení může být zrušení zapsané společnosti rejstříkovým soudem. V praxi k němu však skoro nedochází. „Rejstříkové soudy většinou nepřistupují k této alternativě, přestože by tak měly činit při neplnění některých povinností statutárních orgánů spočívajících v podání návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku,“ uvedl zlínský advokát Michal Březovják.

Nutné je informovat i finanční úřad, a to do patnácti dnů od změny adresy. Pokud má společnost zaměstnance, musí situaci ohlásit i na správě sociálního zabezpečení a u zdravotní pojišťovny, a to do osmi dnů. Adresu obsahuje i společenská smlouva firmy, proto je nutné podle obchodního zákoníku provést i její úpravy.

Souhlasit musejí i společníci

„Sjedou se společníci, kteří musejí souhlasit se změnou sídla. Přítomen musí být notář, který celou záležitost sepíše,“ upřesnil Březovják. Některé podnikatele papírování odrazuje. „Zvažujeme, zda nepřesuneme celkově i adresu sídla do Zlína. Je to přece jen větší a známější město než Jirkov, kde máme firmu zapsanou nyní. Rozhodli jsme se však nějakou chvíli vyčkat. V brzké době snad půjde všechno vyřizování elektronickou formou,“ doufal majitel webdesignerské společnosti Martin Hořčička.