Jak hodnotíte uplynulý rok 2007?

Do podnikání vstoupilo více žen než vroce 2006, tehdy to bylo sedm. Za loňský rok se můžeme se pochlubit téměř dvaceti novými podniky založenými ženami ve Zlínském kraji, jejichž rozjezdu jsme pomohli.

Který typ žen projevuje okonzultace největší zájem?

Nejvíc je těch, které mají za sebou dlouhou mateřskou dovolenou a pak nezaměstnanost. Přemýšlejí, co dál a nechtějí, aby byly odkázány pouze na manželovy peníze. Řada je ižen ve středním věku, které jsou bez práce nebo nespokojené se svým zaměstnáním.

Pokud chápu dobře, navštěvují Vás především klientky, které nemají spodnikáním žádné zkušenosti?

Ano, je to tak. Ale chodí ity, které už samostatně podnikají. Můžeme jim nabídnout konzultace sodborníky, například sdaňovou poradkyní a právničkou. Poradenství je bezplatné.

Sjakými problémy se nejčastěji podnikatelky začátečnice potýkají?

Největší překážky jsou spojené sfinancováním. Bez předchozí podnikatelské zkušenosti jim málokdo finanční pomoc nabídne. Často společně řešíme žádost oúvěr. Potřebují zpracovat podnikatelský plán a přizpůsobit ho potřebám banky. Prvním krokem je obvykle zhodnocení daného podnikatelského záměru.

Jsou inápady, které ihned zavrhnete?

My jim nic nezakážeme, je zcela na nich, zda se chtějí našimi radami řídit. Stává se, že se společně sklientkou dobereme kúplně jinému nápadu, než byl původní.

Můžete uvést konkrétní příklad, kdy prvotní myšlenka nabrala zcela odlišnýsměr?

Kupříkladu paní přišla stím, že chce dělat účetnictví. Ale protože podnikatelek už je vtéto oblasti hodně a nové si velice těžko hledají zákazníky, pokoušely jsme se najít jiný způsob realizace. Rozhodla se, že se zaměří na poskytování služeb matkám, které jí samotné vmalé obci vdobě mateřské dovolené chyběly. Jejím novým záměrem je založit mateřské centrum.

Včem jsou ženy– podnikatelky jiné než muži, že potřebují speciálnípéči?

Ženy mají dobré nápady, ale často se bojí riskovat a váhají, protože mají zodpovědnost za celou rodinu. Maminkám na mateřské většinou chybí sebevědomí, protože strávily dlouhý čas pouze doma sdětmi, izolované od společnosti. Strach mají zjednání súřady, zpráce spočítačem. Snažíme se je motivovat a zvednout jim sebevědomí. Účelem existence centra také je, aby začaly přemýšlet, že podnikání má nejenom souvislosti daného oboru, ale iprávní a finanční aspekty.

Okteré vlastnosti se mohou ženy vpodnikání opřít?

Jsou vytrvalé a mají výbornou schopnost empatie. Umí se tedy velmi dobře vcítit do zákazníků a reagovat na jejich přání a potřeby.