Podle jejího současného ředitele Jiřího Veselého, který do zařízení přišel přesně před rokem, se navíc připravují další plány. Do těch se zapojí i složky Integrovaného záchranného systému.

Jak byste ze své pozice zhodnotil uplynulý rok v policejní škole? V čem byl oproti předchozím letům jiný?

Oproti dřívějším letům, kdy bylo ve škole šest set až sedm set posluchačů, usedlo v letošním roce do lavic přes tisícovku studentů. Můžeme tak říct, že za stejné peníze vzděláváme minimálně o čtvrtinu více lidí.

Před několika týdny se i v názvu školy objevila novinka, a sice slovo vyšší. Co to pro vás znamená?

Všech pět středních policejních škol v České republice se přetransfomrovalo na vyšší policejní školy. Je tak zabezpečeno celoživotní vzdělávání a dostatečná kvalifikace pro policisty, kteří mohou dosáhnout až na sedmé platové třídy. K tomu je třeba absolutorium minimálně vyšší policejní školy a my jsme získali letos v březnu potřebnou akreditace. Od 1. května nositeli názvu Vyšší a střední policejní škola ministerstva vnitra.

Jako jediná škola jsme však nadále také střední policejní školou, která nabízí maturitní studium v oboru bezpečnostně právních činností. Tento obor studuje dvě stě čtyřicet studentů a od příštího školního roku bude kapacita navýšena ještě o dalších třicet lidí.

Často se hovoří také o tom, že jste fakultní školou zlínské Univerzity Tomáše Bati. Znamená to, že lze u vás získat vysokoškolský ti­tul?

Titul u nás získat nelze. Do budoucna to však pro nás znamená například to, že naši učitelé mohou jako externisté působit na univerzitě. Začala se ale mezi námi především rozvíjet spolupráce v oblasti studijních programů, vzdělávání pedagogů a působení lektorů univerzity na naší škole.

Připravili jste také celou řadu projektů, které jsou přínosné zejména pro veřejnost. Do čeho jste se například pustili?

Jsme v úzkém styku s holešovskou radnicí, kde jsme se zapojili do činnosti komise prevence kriminality. Společně chystáme například rozšíření kamerového systému, který bude mít záložní pracoviště u nás. Budeme s ním tak moci seznamovat naše posluchače, a pokud by došlo k nějakým výpadkům, může naše prostředí využít policie.

Další projekt je pak pro děti ze sociálně slabších rodin, nebo z prostředí, kde se už setkaly s násilím nebo se sami jako nezletilci dopustily nějakého deliktu. Ve spolupráci s městkým úřadem a ZOO Lešná jim demonstrujeme, jak vypadá agrese v živočišné říši. S odborníky pak poznatky převádíme do lidské společnosti, aby si uvědomili, kde se násilí bere a jak vypadá. Na poli prevence však spolupracujeme i s pěti okresními policejními ředitelstvími.

Asi nejvýznaměnjším a nejdiskutovanějším projektem je však Policie pro všechny. Co je jeho podstatou?

Naše škola jako jediná v republice vzdělává příslušníky cizinecké policie. Se vstupem do Schengenského prostoru se navíc otevírá multikulturní prostředí a policie by se měla připravit na to, že se budeme setkávat s nejrůznějšími národy. Oslovili jsme proto všechny základní školy v republice, pedagogové vyráželi do okresů a seznamovali žáky různých menšin se studiem, jehož absolventi by měli působit u policie.

Jaká byla ze strany národnostních menšin odezva?

Ohlas byl poměrně velký. Začali jsme na tom pracovat na přelomu roku a v úvodní fázi mělo zájem asi sto padesát lidí. To se postupně snižovalo na asi osmdesát uchazečů. Nejznatelnější úbytek byl u romského etnika, kde postupně opadla vlna nadšení, a vytrvali jen silnější jedinci. K přijímacímu řízení přislo nakonec třiapadesát žáků, přijali jsme jich dvanáct. Na odvolání se předpokládá přijetí ještě šesti dalších.

Jak bude výuka cizinců vypadat?

Posluchači zařazeni do tříd, jako ostatní žáci. Projekt však zabezpečuje i volnočasové aktivity, poznání policie a seznámení se s její prací. Pedagogové se tak budou těmto studentům věnovat i během prázdnin. Studium samotné pro ně bude bezplatné, posluchači si budou platit pouze náklady spojené s jídlem a ubytováním.

To vše je však velmi náročné. Počítáte s tím, že se pustíte i do jiných projektů?

Samozřejmě mám i další plány. Směřujeme k tomu, aby se náš rozlehlý areál využil i jinak než doteď. Připravujeme projekt, který bychom rádi zrealizovali s pomocí hejtmanství, města Holešova a zlínskou univerzitou. Měl by se týkat řidičů ze složek Integrovaného záchranného systému, kteří jezdí pod modrým majákem. Právě oni by totiž měli být příkladem v silničním provozu. Blíže o tom hovořit je ale asi momentálně předčasné.