Dokonce navíc platí opačný trend: oproti roku 2016 totiž v tom loňském zhruba stovka lidí s živnostenským oprávněním přibyla. Loni v prosinci evidoval Obecní živnostenský úřad v Kroměříži celkem 12 153.

„Z tohoto čísla bylo 10 171 fyzických osob, 162 fyzických osob ze zahraničí, 1 793 právnických osob, tedy firem, a devět zahraničních právnických osob,“ vyčíslil vedoucí odboru Miroslav Ševčík.

 Ke konci předminulého roku 2016 přitom úředníci evidovali 12 078 podnikajících subjektů a mezi nimi 1 713 právnických osob. Podle Miroslava Ševčíka se nijak výrazně nepodepsalo zavedení elektronické evidence tržeb.

„V první vlně byly zaznamenány pouze jednotky případů navázané na hostinskou činnost. Důsledky druhé vlny ale už nebylo možné vysledovat vzhledem k přirozené obměně podnikajících subjektů, která se každoročně projevuje s nástupem nového roku,“ poznamenal vedoucí odboru.

Kroměřížská radnice patří k těm, kde stojí v čele stávající městské koalice hnutí ANO Andreje Babiše: právě současný premiér v demisi ještě jako ministr financí elektronickou evidenci tržeb před časem prosadil a zavedl.

Další změnou, k níž loni došlo, bylo vyjmutí činnosti spojené s poskytováním spotřebitelských úvěrů ze živnostenského režimu: nyní ji dozoruje Česká národní banka.

Ve správním obvodu kroměřížského živnostenského úřadu se tato změna dotkla téměř čtyř stovek podnikatelů, řada z nich ale byla držitelem také jiného živnostenského oprávnění a tak propad v celkové statistice nebyl zásadní.

„Naopak je potěšující, že přibývá nových podnikatelů, byť se jedná o meziroční nárůst pouze v desítkách případů,“ míní Miroslav Ševčík.

Loni úředníci zaevidovali 330 nových podnikatelských subjektů, zatímco předloni jich bylo 271 a v roce 2015 296. Například podnikatelů v zemědělství bylo evidováno 368, z toho 299 fyzických a 69 právnických osob, jejich počet je podobný jako v dřívějších letech.

Co se týče kontrol, Živnostenský úřad loni v Kroměříži a okolí kontroloval 284 podnikatelů.

„Zjištěno bylo dvaadvacet případů, kdy došlo k porušení živnostenského zákona zejména v oblasti neplnění oznamovacích povinností, nedostatečného označení provozoven a podobně. Porušení spadala především do méně závažné administrativní oblasti,“ dodal vedoucí živnostenského úřadu.

Celková výše rozdaných pokut se podle něj loni pohybovala kolem čtyřiceti tisíc korun. V případě kontroly plnění povinností podle zákona o ochraně spotřebitele nenašli úředníci žádná vážnější nedostatky.

„Na základě výsledků lze s potěšením konstatovat, že podnikatelská veřejnost v našem správním obvodu se chová zodpovědně a ke spotřebitelům přistupuje slušně,“ míní Miroslav Ševčík.

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU