„Některé záležitosti, které předcházely insolvenčnímu procesu, jsou v šetření policie a dá se říct, že největší věřitelé společnosti Moravan Aviation jsou ty společnosti, které na sebe nechaly převést určité části majetku,“ tlumočil názor zahraničních vlastníků letecké továrny jejich zástupce v České republice Otakar Hrabinec.

Majitelé se podle jeho slov nevzdávají, intenzivně jednají o refinancování společnosti, aby znovu obnovili pozici této firmy a výrobní program včetně pracovních míst.

Brněnský krajský soud prohlásil úpadek na otrokovický Moravan Aviation před týdnem. Podle dostupných informací totiž dluží přes čtyřicet milionů svým obchodním partnerům, státu i zaměstancům.

„Insolvenčním správcem byl jmenován Daniel Ševčík. Soud nařídil přezkumné jednání na 30.března, bezprostředně poté se bude konat schůze věřitelů,“ uvedla mluvčí Krajského soudu v Brně Miroslava Sedláčková s tím, že návrhy obsahovaly všechny náležitosti, zákonem stanovené přílohy a ve svých tvrzeních se opíraly o předložené důkazy. Podmínky k rozhodnutí o úpadku byly tedy podle insolvenčního zákona splněny a dlužník podle Sedláčkové proti prohlášení úpadku nebrojil. Ačkoliv se věřitel ve svém návrhu domáhal prohlášení konkurzu, soud nerozhodl o způsobu řešení úpadku dlužníka, neboť řešení reorganizací přichází stále u dlužníka v úvahu.

Firma byla založena v roce 1934 jako Zlínská letecká společnost, jejíž hlavním akcionářem byla firma Baťa. Začala s výrobou bezmotorových, poté motorových kluzáků a letadel. Během války byla firma známá jako Zlínské letecké závody. Po osvobození byla znárodněna a v roce 1953 dostala továrna jméno Moravan. Na jejích výrobních linkách od jejího založení vzniklo více než 50 typů letadel Zlin, známých po celém světě. Vyrobeno jich bylo přes 5000 kusů.