Lázně Luhačovice navštíví podle objednávek v roce 2007 celkem 29 784 hostů, což je zhruba o devět set hostů více, než bylo loni. „Letos dosáhneme v historii dosud největšího počtu hostů, kterým poskytneme za rok služby. Také hospodářsky jsme si polepšili zhruba o šestnáct procent,“ liboval si ředitel společnosti Josef Krůžela.

Největší nárůst společnost zaznamenala u týdenních pobytů typu dovolené a relaxace. „Zvýšila se i návštěvnost o víkendech. Na Jurkovičově domě se nám osvědčil pobyt od neděle do čtvrtka za zvýhodněných podmínek,“ shrnul poznatky ze strany preferencí klientů vedoucí marketingu a prodeje Jiří Dědeček. Za překvapující Dědeček označil i velký zájem zákazníků o zakoupení pobytů jako vánočních dárků a k životním jubileím.
Došlo také ke stabilizaci poklesu hostů zdravotních pojištěnců.

„Zaznamenali jsme i mírný nárůst. Navíc jak ubývají zdravotní pojištěnci, tak nám přibývají samoplátci,“ řekl Krůžela. Polovinu z celkových tržeb, které činily zhruba 375 milionů korun, realizuje společnost ze samopláteckých pobytů a polovinu ze zdravotních pojišťoven. Tuto situaci v Lázních předvídali podle slov ředitele již před deseti lety.

„Dokazuje to, že léčba založená na přírodních zdrojích je pro klienty důležitá a zůstane součástí péče o zdraví člověka, což si uvědomují i zdravotní pojišťovny,“ konstatoval Krůžela. Rovněž s potěšením uvedl, že v padesátém týdnu tohoto roku je kapacita zařízení lázní ze dvou třetin naplněná, což je nejpozitivnější výsledek od roku 2001. Ředitel však neví, zda tento nárůst není způsoben tím, že lidé chtějí stihnout lázně navštívit ještě před koncem roku, aby nemuseli platit od Nového roku šedesátikorunový za den pobytu.

„Děláme průzkum, jaký vliv bude mít nový poplatek na náš provoz. Jsou zde ohlasy, které naznačují, že by to mohlo vést k poklesu hostů. Efekt prozatím neumíme odhadnout, ale věříme, že si na to lidé zvyknou,“ dodal ředitel.

Společnost chystá v roce 2008 rozsáhlou rekonstrukci komplexu Alexandria i obnovu Společenského domu

V roce 2008 plánují Lázně rozsáhlou rekonstrukci komplexu Alexandrie, „Měla by začít v říjnu. Dokončili jsme projektovou přípravu a zahájili výběrové řízení na dodavatele. Nicméně se budeme ucházet o dotace z evropských strukturálních fondů. Čekáme tedy na schválení regionálního operačního programu,“ uvedl Krůžela.

Připravuje se i revitalizace lázeňského parku. „Problém je i najít jednotný koncept, který by sjednotil toto území architektonicky,“ poznamenal ředitel. Obnova čeká i zařízení Společenského domu. „V lednu 2009 tam budou jednat ministři práce a sociálních věcí evropských zemí. Bude to velká akce, které se má zúčastnit zhruba pět set lidí,“ zdůvodnil potřebu zvelebování Krůžela.

Pro rok 2008 mají Lázně Luhačovice připraveny nové typy pobytů určené pro samoplátce. Nabídku rozšíří například mamma program. „Vychází z toho, že spousta žen po zákrocích spojených s rakovinou prsu postrádá pooperační péči. Zaměříme se na lymfatické drenáže a další individuální psychickou a fyzickou regeneraci, která by měla zmírnit následky léčby,“ vysvětlil vedoucí lékař společnosti Jiří Hnátek.

Lázně zavádí i všeobecně populární anticelulitidní program. „Základem je diagnostika, která zjistí poměr tuků, svalů a kostí v těle. Pak následují procedury a doporučení ohledně zdravého životního stylu,“ informoval Hnátek.

Společnost rozšiřuje edukační program pro diabetiky. „Je určen pro ty, kteří postrádají informace o své nemoci. Zúčastní se přednášek lékařů, sester a nutričních terapeutů,“ sdělil hlavní lékař.

S ohledem na přání klientů byl vytvořen i pobyt Rehabilitace pohybového ústrojí.
„Odborná vyšetření jsou doplněna i o kineziologickou analýzu, která stanovuje funkční postižení svalových struktur a na základě toho určí specialista další postup,“ osvětlil Hnátek.