„Nabízím veškerou pomoc při prosazení umožnění návratu dětí ke sportu. Věřím, že společným tlakem dosáhneme zrušení zákazu sportování dětí,“ přeje si Fišerová

Již delší dobu se přitom snaží řešit problematiku omezování sportování dětí.

„Stejně tak apeluji v rámci mých kompetencí na zmírnění všech restriktivních opatření ve prospěch dětí a jejich vzdělávacích i sociálních potřeb. Stejně tak usiluji i o to, aby pozornost byla věnována i pracovníkům, kteří se dětem věnují,“ píše ve svém prohlášení Fišerová.

„Na jednání Komise pro školství a sport Asociace krajů ČR s ministrem Robertem Plagou jsem již v polovině ledna jako jediný zástupce apelovala na povolení sportování dětí, alespoň u bezkontaktních forem tréninků. Rovněž jsem žádala pana ministra o povolení prezenční individuální výuky hudebního nástroje v Základních uměleckých školách ve formě výuky „jeden žák – jeden učitel“ při zachování hygienických nařízení. Všechny tyto apely bohužel ze strany ministra nebyly v dané době vyslyšeny, neboť prioritou bylo řešení návratu žáků do škol,“ mrzí radní.

„Problematiku absence sportování dětí a s tím související absence návyků, sociálních kontaktů řeším také s odborníky. Bohužel v aktuálním usnesení o přijetí krizového opatření nenacházím pro sportování dětí žádné uvolnění, proto budu prostřednictvím hejtmana, Asociace krajů ČR a poslanců apelovat na vládu, aby urychleně změnila svůj přístup ke sportování dětí i k výuce za ZUŠkách. Nejsou to „koníčky“ nebo „rekreační aktivita“, ale jeden z klíčových nástrojů pro rozvoj duševního i tělesného zdraví našich dětí,“ dodala Zuzana Fišerová.