Shakedown se pojede v pátek 21. srpna od 8 do 13 hodin, přičemž první dvě hodiny jsou určeny pro průjezd nejnižších startovních čísel 1 až 30. Celková délka shakedownu je 3,04 km.

Pro organizaci diváků na testovací rychlostní zkoušce jsou určeny následující pokyny. Doporučený příjezd pro diváky je přes obec Pohořelice, před Oldřichovicemi bude vyznačeno parkování pro diváky. Vjezd do obce Oldřichovic nebude divákům umožněn!

„Z určeného parkoviště bude vytyčena trasa k diváckým místům A a B. Bohužel vzhledem k charakteru zástavby je trasa dlouhá 2,5 km. Celá pěší trasa bude označena šipkami. Pokud se někdo rozhodne pokračovat pěšky do obce Oldřichovice, dostane se pouze na start testovací rychlostní zkoušky,“ uvedl Martin Konečný, vedoucí rychlostních zkoušek Barum Czech Rally Zlín.

Možnosti parkování u cíle rychlostní zkoušky jsou velmi omezené. Parkování vozidel na silnici do obce Karlovice nebude z důvodu zachování dopravní obslužnosti umožněno. „Jiný příjezd k trati testovací erzety není, nesnažte se proto přijet se svým vozem jinudy,“ upozorňuje Konečný.

Pokud diváci přijedou do Oldřichovic do 7.30 hodin, je možné parkování na okresní vozovce mezi koncem obce Oldřichovice a diváckým místem B. Znamená to pak, že výjezd z tohoto místa je možný až po skončení shakedownu, a to po třinácté hodině!

(ror)