Zlínská oblast v současné době eviduje 55 subjektů s 287 členy s licencí a 242 registrovaných licencí koní. Snahou výkonného výboru oblasti je neustálý rozvoj, podpora mladých jezdců, zvyšování kvalifikace rozhodčích, pořadatelů závodů a finanční zajištění chodu oblasti. V letošním roce oblast zahájila podporu mladých jezdců v pony. Závod od závodu je patrná i zvyšující se úroveň jezdců i koní.

Středomoravská jezdecká liga má již dlouholetou tradici a plán závodů je zcela naplněn jak v parkurovém skákání, tak v drezurním ježdění. Je zřejmý zvyšující se počet jezdců v jednotlivých soutěžích i kvalitativní nárůst výkonnosti, na který má zajisté dobrý vliv možnost využívání kryté haly.
Využívají se fondy EU při realizaci programu podporovaného krajským úřadem Hyje – koně Zlínského kraje, jehož je liga jedním ze zakládajících členů vznikající obecně prospěšné společnosti.

Výborných výsledků dosahoval Petr Eim – startující za ZH Tlumačov, v Poháru jezdectví ČSOB, kde je na průběžném 2. místě. Na mistrovství ČR v Karlových Varech se na 4. místě umístil s koněm Oscarem, ve VC ČSOB v Hradci Králové se Eim umístil na místě prvním s koněm Cassiliem.
Na MČR oblast reprezentoval i Tomáš Daněk.

Na MČR juniorů v Ostravě zastupoval region Jan Malý, který ve své kategorii obsadil 7. místo. Pro mnohé bylo příjemným překvapením nominování juniorské jezdkyně Ivy Galatíkové na MČR v drezuře v Mariánských lázních, kterého se účastnila i nadějná jezdkyně Michaela Fojtová, která se všestrannou Granadou obsadila 9. místo v kategorii dětí. Současně je třeba připomenout, že tato jezdkyně se v roce 2006 umístila v oblastních přeborech na 1. místě v parkurech i drezuře.

Členy oblasti jsou rovněž zástupci reiningové asociace, kteří dosahují skutečně výborných výsledků na mezinárodní úrovni. Ve francouzském Mooslargue se uskutečnilo mistrovství Evropy. Členem reprezentačního družstva ČR byl i Karel Barotek s klisnou Hollywood Spinstep. Družstvo skončilo na 6. místě. Tentýž jezdec získal kvalifikaci na ME a má rovněž kvalifikaci na Mistrovství světa - FEI Reining Masters 2007, které se bude konat v Oklahomě.

Populární je ve zlínské oblasti voltižní skupina ZH Tlumačov, z níž mezi světovou špičku patří Petr Eim mladší, který na MS v roce 2004 obsadil 8. místo v Rakousku, na ME 2005 v Brescii 4. místo a na ME 2007 v Kapošváru 6.místo.

Záštitu nad mistrovstvím oblasti má od počátku vzniku oblasti statutární zástupce hejtmana Vojtěch Jurčík, který sám osobně často navštěvuje závody ve Zlínském kraji a podporuje všeobecně jezdecký sport. Úspěšně se rozvíjí i spolupráce s městem Holešov, se kterým připravuje propojení kulturních akcí města a zpřístupnění zámeckého parku pro veřejnost, kde je mimo jiné možnost pořádat sportovní soutěže začleněné do jezdeckého sportu.