Celou akci zahájil ředitel VPŠ a SPŠ MV v Holešově Jan Dvořák, který popřál závodníkům hodně úspěchů v soutěži.V tě­locvičně čekal na více než 60 sportovců šestiboj, který prověřil sportovní zdatnost jednotlivých třídních kolektivů, a dlužno říci, že v podání většiny zúčastněných byly k vidění velmi pěkné sportovní výkony.Všechny třídy se zúčastnily soutěže v hojném počtu a mohutně svá družstva povzbuzovaly. Každá třída nominovala pro jednotlivé disciplíny své týmy, složené ze tří děvčat a tří chlapců, a ti se postupně utkali v následujících soutěžích:

Střelba na koš – každý z šestičlenného týmu měl tři pokusy, zvítězilo družstvo s nejvyšším počtem bodů.
Pořadí: 1. A – 6 bodů, 2. C – 5 bodů, obsadili 2. místo po rozstřelu, 3. B – 5 bodů.

Člunkový běh 4×10 m – součet časů členů družstva vytvořil konečný výsledek.
Pořadí: 1. A – 62,1 s., 2. B – 63,1, 3. C – 63,8.

Šplh na tyči 4 m s přírazem – součet časů členů týmu tvořil konečný výsledek.
Pořadí: 1. B – 24,87 s., 2. C – 27,67, 3. A – 28,36.

Trojskok snožmo – součet délky nejlepších skoků tvořil konečný výsledek.
Pořadí: 1. B – 42,01 m, 2. A – 41,67, 3. C – 41,43.

Výdrž ve shybu – součet časů 3 děvčat tvořil výsledek celého týmu
Pořadí: 1. A – 176,11 s., 2. B – 143,1, 3. C – 135,61.
Shyby – součet cviků 3 chlapců tvořil výsledek celého týmu. Pořadí: 1. B – 29, prvenství určil opakovaný souboj nejlepších hochů, 2. C – 29, 3. A – 28.
Minikopaná – týmy sehrály miniturnaj, kde se utkal každý s každým a výsledky byly následující: A – B 1:3, B – C 1:0, C – A 0:1.
Pořadí: 1. B – 6 bodů, 2. A – 3, 3. C – 0.

Pořadí v jednotlivých disciplinách bylo na závěr obodováno 9–6–3 body, a tak vznikl celkový rezultát víceboje. První místo obsadil zaslouženě kolektiv třídy 1. B, který předvedl ve všech disciplinách nejvyrovnaněj­ší výkony

Nejlepší individuální výkony
Střelba na koš – Oleg Žmolík (3 platné pokusy).

Shyby – Martin Schwartz (14 shybů).

Výdrž ve shybu – Taťána Janoušková (1:25,27 min.).

Šplh – Jakub Mikulenčák (2,47 s.), Marek Želísko (2,47 s.), Martina Dvořáková (3,67 s.).

Trojskok – Martina Dvořáková (689 cm), Tomáš Slovák (848 cm).

Člunkový běh – Julie Randýsková (10,34 s.), Jaroslav Řehořka (9,45 s.). (lk, sva)