Deník Extra je jeden z klíčových produktů vydavatelství Vltava Labe Media. Díky největší síti regionálních redaktorů v ČR pokrýváme dění v každém okrese a čtenářům Deníku Extra díky tomu jednou měsíčně přinášíme zdarma důležité zprávy z místa jejich bydliště.

„Na stránkách tohoto měsíčníku čtenáři pravidelně nacházejí i speciální témata, rozhovor měsíce se známou osobností, stránky zábavy, oblíbenou výherní křížovku, příspěvky čtenářů reportérů, tipy na výlety či zajímavosti z regionálního sportu. Zdarma tak čtenář dostává noviny, které stojí zato prolistovat a pročíst od začátku do konce,“ říká šéfredaktor Deníku Extra Martin Pleva.

Jak dále zdůrazňuje, tak v každém vydání otevíráme i nová regionální a celostátní témata. Od letošního roku má navíc Deník Extra také nové webové stránky www.denikextra.cz, kde klienti najdou potřebné informace o tomto titulu včetně ceníku inzerce.

„Díky vysokému počtu výtisků má Deník Extra bezkonkurenčně nejnižší cenu za jeden otištěný inzerát. Inzerce má navíc díky 70 samostatným mutacím napříč ČR možnost okresního, krajského nebo celostátního cílení,“ vysvětluje ředitel regionálního obchodu František Olbert.

Deník Extra vychází stejně jako klasický Deník v 70 okresních mutací a jedná se o plnohodnotný zpravodajský titul, protože redakční část výrazně převyšuje tu inzertní a dlouhodobě se pohybuje nad 60 % rozsahu titulu. Přesto je inzerce nedílnou a důležitou součástí Deníku Extra, který díky tomu čtenáři dostávají zdarma.

Kombinovaná distribuce dostává Deník Extra do více než 50 % schránek domácností v ČR, vkládá se i do sobotního vydání Deníku plus je k mání na stovkách samostatných distribučních míst. Inzertní zásah tohoto titulu je tak skutečně obrovský.

Více informací o Deníku Extra a možnostech inzerce v tomto titulu s nejvyšším nákladem v Česku najdete na nových webových stránkách www.denikextra.cz.

Termíny vydání Deníku Extra v roce 2022:
– sobota 15. ledna
– sobota 5. února
– sobota 12. března
– sobota 9. dubna
– sobota 7. května
– sobota 4. června
– sobota 2. července
– sobota 13. srpna
– sobota 10. září
– sobota 8. října
– sobota 5. listopadu
– sobota 3. prosince