Proč dotazník na toto téma Deník dělá? I do Česka už naplno dorazil fenomén různých stávek za klima a blokád přímo v ulicích měst. Dosud jsme podobné protesty vídali hlavně v západní Evropě. V Německu některé soudy označily chování aktivistů za zločinné. Jenže svoboda shromažďování je základním lidským právem ukotveným v Listině základních práv a svobod.

V tradiční anketě se proto na některé otázky spojené s protesty aktivistů ptáme i vás, čtenářů Deník.cz. Tvoří jednu ze základních linií našeho již zmíněného seriálu Když menšina omezuje většinu, který budete na našem webu i v našich novinách vídat od konce září po celý říjen.

Aktivisté z klimatického hnutí Letzte Generation poničili červenou barvou Braniborskou bránu
Barva na symbolu Berlína. Klimatičtí aktivisté poničili Braniborskou bránu

Důležitou součástí budou jak celkové výsledky této ankety, tak mapování činů aktivistů, vysvětlení motivace z jejich pohledu i pohled z druhé strany. Tak, aby si čtenář mohl utvořit ucelený obraz o celém problému.