Jednotka kroměřížských hasičů byla do ulice Antonína Dvořáka povolána policií v půl jedné. Hrozilo totiž, že se motorový olej dostane i do tamní kanalizace a ohrozí chod tamní čističky.

K celé nehodě došlo podle krajského mluvčího hasičů Libora Netopila, když tahač značky Scania projížděl kolem kanálu, který je tady umístěn.

„Při nárazu do betonové skruže došlo k proražení olejové vany motoru a následnému úniku motorového oleje na komunikaci," popsal mluvčí hasičů.

Po příjezdu na místo jednotka zjistila, že znečištěna jsou v okolí hned tři místa. Největší olejová skvrna byla bezprostředně za místem nehody.

„Došlo k zasažení povrchu komunikace na ploše asi šest krát dvacet metrů," upřesnil Libor Netopil.

Při další jízdě směrem k parkovišti znečistil tahač pás silnice o šířce asi jednoho metru a délce asi sto padesáti metrů. Třetí únik byl nejmenšího rozsahu, a nacházel se přímo pod poškozeným motorem odstaveného kamionu.

„K likvidaci olejových skvrn potřebovali hasiči větší množství sorbčního materiálu, včetně sorbentu nesajícího vodu. Velitel zásahu si proto na místo události povolal posilovou jednotku s chemickým automobilem a větší zásobou sorbetu," vysvětlil mluvčí.

Cestou z operačního střediska byli kontaktováni zástupci technických služeb a pracovníci čističky odpadních vod. Po konzultaci s velitelem zásahu byla vydána potřebná režimová opatření, pro případ možného zasažení vodních nádrží ropnou látkou v čističce odpadních vod.

„V součinnosti s policisty byla provedena kontrola přepravovaného nákladu, který jak bylo zjištěno, podléhal pravidlům přepravy nebezpečných látek. V nákladovém prostoru byl totiž přepravován mimo jiných i aceton, hydroxid sodný, disiřičitan sodný, kyselina sírová, toluen, xylen a formaldehyd," vyjmenoval Libor Netopil.

Celý nákladový prostor hasiči zkontrolovali: naštěstí nebyl žádný z obalů převážených látek poškozený a nebezpečí dalšího úniku tak nehrozilo. Uklidit zasažená místa se hasičům podařilo až v půl čtvrté, kdy si událost převzala policie a hasiči se vrátili zpět na svou stanici.