"Větší množství oleje zde vytvořilo kaluž, ze které se olej roztekl po komunikaci. Nezjištěné množství se také vsáklo do půdy. Velitel zásahu si vyžádal posilové jednotky s dalšími sorbenty a technicko – chemickým automobilem. Na místo zásahu tak následně dorazili profesionální hasiči z Kroměříže a dobrovolní hasiči z Holešova," informoval mluvčí krajských hasičů Libor Netopil.

Počasí však hasičům nepřálo. "Rychlou likvidaci uniklého oleje ale zkomplikoval silný déšť, který začal olej splavovat po komunikaci a ke kanálovým vpustím. Hasiči proto začali rychle u kanalizačních otvorů rozmísťovat ucpávky a sorpční hady a povrch komunikace zasypávat sorbenty," vylíčil mluvčí.

Po utěsnění otvorů a úklidu použitých sorbentů předal velitel hasičů místo pracovnici odboru životního prostředí.