Mnoho lidí je například stále přesvědčeno, že ke spotřebičům na plyn nemusí zvát kominíka na kontrolu a čištění spalinové cesty. Jako dlouholetý soudní znalec v oboru kominictví považuji za svou povinnost vyvést je z omylu a uvést vše na pravou míru.

V žádném případě nezpochybňuji, že spotřebiče na plyn vyžadují také servis provedený odborníkem. Tuto tendenci naopak plně podporuji, protože vyčištěné spotřebiče rozhodně přispívají k bezpečnému provozu. Pokud se ale někdo domnívá, že servis sám o sobě garantuje bezpečnost, dopouští se přinejmenším hodně nezodpovědného omylu. Zcela totiž opomíjí, že stejně důkladnou péči vyžaduje i spalinová cesta, tedy komín a kouřovod.

Jen na mém stole leží stohy případů (dost často tragických), kdy příčinou nehody bylo selhání spalinové cesty, nikoliv špatný stav spotřebiče. Jak ukazuje praxe, i při topení na plyn může dojít k poškození funkce spalinové cesty. Důsledky jsou bohužel až notoricky známé. Spotřebič nemá dostatek spalovacího vzduchu, produkuje oxid uhelnatý a hrozí otrava obyvatel v místnosti.

Jednou provždy mějme na paměti, že nehledě na druh používaného paliva tvoří spalinová cesta a spotřebič jeden funkční celek. Řádnou péči vyžadují obě části. Stejně tak je dobré si uvědomit, že komínové předpisy vznikly jako reakce na vysoký počet nehod, neštěstí, ať už otrav, nebo požárů.

Pavel Dědič, soudní znalec v oboru kominictví

(text neprošel redakční úpravou)