VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Otevřená Evropa: EU kolem nás i v budoucnosti

/// Karolina Koutná, SŠ HOTELOVÁ, ZLÍN/// Vydavatel regionálních Deníků - akciová společnost VLTAVA-LABE-PRESS- ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice vyhlásili literární soutěž u příležitosti roku 2015 jako Evropského roku pro rozvoj.

8.6.2015
SDÍLEJ:

Literární soutěž - Studenti píší o EvropěFoto: DENÍK

Literární soutěž s názvem „Otevřená Evropa" byla určena studentům středních škol v České republice.
Jejím cílem bylo, aby si studenti uvědomili, co EU ve světě znamená. Od studentů nám přišly tři desítky prací. A je to vskutku zajímavé čtení.
Podívat se totiž na Evropskou unii perspektivou mladého člověka nezatíženého stereotypy společnosti může být velmi poučné.

VŠECHNY práce studentů ze Zlínského kraje zveřejňujeme ZDE
 
Evropská komiseZ těchto prací vzejdou tři vítězové, kteří postoupí do celostátního kola, kde může za své dílo získat kvalitní smartphone značky Apple iPhone nebo Samsung.
Tři vítěze oznámíme v našich novinách, ale také na webu www.denik.cz do konce června.

Evropská unie v budoucnosti

Autor: Karolina Koutná, Kroměříž
Škola: SŠ hotelová Zlín

EU KOLEM NÁS

Kroměříž

Evropská unie v rámci svých operačních programů a díky aktivitě jak zastupitelstev města Kroměříže, tak i díky poslankyně evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové MBA, pomohla zafinancovat například generální opravu a revitalizaci Květné zahrady v Kroměříži. Tato zahrada, která je i na seznamu kulturního dědictví UNESCO, byla uvedena do původního stavu z doby svého vzniku. Rovněž tak byla revitalizována a upravena i Podzámecká zahrada. I tato revitalizace byla z větší části hrazena z operačních fondů Evropské unie. Jenom díky těmto programům mohl vzniknout zcela unikátní zahradní komplex, který je ve světě známý i díky UNESCU, filmům, které v těchto prostorách a v prostorách kroměřížského zámku vznikly.
Dále se Evropská unie podílela na financování cyklostezky podél řeky Moravy, která je součástí plánované cyklostezky Balt - Jadran. Pravdou však je, že do vzniku této cyklostezky zřejmě zbývá ještě mnoho času. Avšak díky operačnímu programu Evropké unie již v příštím roce bude otevřena část, která spojí Kroměříž, Chropyni, Tovačov. To je severní část této cyklostezky. Její jižní část bude vést po břehu Baťova kanálu. Součástí bude též přístaviště v Kroměříži a zdymadlo na Bělovském jezu. Díky tomuto bude možné plout po řece Moravě z Kroměřiže až do Hodonína a dále na Slovensko bez nutnosti u Bělovského jezu přenášet či převážet plavidla.

Rovněž tak se díky evropským fondům a jejich čerpání podařilo uspořádat důstojné oslavy výročí zařazení kroměřížského zámku a kroměřížských zahrad do kulturního dědictví UNESCO. U příležitosti těchto oslav se v Kroměříži uspořádala řada koncertů, kulturních akcí a rovněž tak i odborných konferencí ať už k zachování již přijatých památek, tak i k zařazení případných nových památek.
Z uvedeného přehledu se tedy dá říct, že čerpání peněz z fondů Evropské unie napomáhá jak rozvoji samotného města Kroměříž, tak i jeho okolí. Samozřejmě i zde by se našli mnohé nedostatky, a to jak v pomalém čerpání těchto dotací, tak i možném nedostatečném čerpání těchto dotací. Ale je nutno konstatovat, že díky tomu, že má v současném Europarlamentu město Kroměříž dvojí zastoupení v poslankyni paní Šojdrové a paní Sehnalové, je toto využívání na nadstandardní úrovni.

SVĚT V EU

V současné době se Evropa potýká s velikým problémem a to je problém jak už nelegální tak i legální imigrace ze zemí třetího světa. Bohužel tito imigranti nejdou v drtivé většině do Evropy z toho důvodu, aby zde založili novou rodinu, přizpůsobili se a pomáhali rozvíjet jak už kulturní, tak i ekonomicku prosperitu Evropy. Tito imigranti jdou do Evropy většinou z důvodu příliš benevolentního sociálního systému, kdy už při příchodu jsou jim vypláceny sociální dávky a přidělováno bydlení. Tato situace, kdy jsou zcela zřejmě zvýhodňováni tito imigranti proti původním obyvatelům Evropy vede k jistému napětí, které neustále vzrůstá. Pokud se nepodaří zarazit příval těchto uprchlíků - imigrantů, jejich vracení zpět do zemí odkud přišli, bude zřejmě i narůstat vliv extremistických stran, které navrhují extrémní řešení. Tito imingranti se totiž většinou odmítají přizpůsobit evropským normám, kultuře, náboženství, ale naopak vyžadují, aby se evropa přizpůsobovala jim. Je zcela evidentní, že poslanci evropského parlamentu naprosto nechápou, v čem je problém. Anebo ho chápou, ale jelikož různé agentury pro začleňování těchto uprchlíků si z této činnosti udělaly velký byznys, do kterého jsou zapojeni i oni, nehodlají s tímto nic podniknout. Pak se skutečně nelze divit, že ve Francii sílí hnutí Marie Le Penové, v Maďarsku strana Jobbik, ve Finsku strana Praví finové atd. Je totiž docela možné, že imigranti, respektive jejich potomci, ovládnou evropu našimi prostředky a to demokratickými volbami. Neboť poté, co dosáhnou většiny v parlamentu jakékoli evropské země, začnou měnit zákony této země k obrazu svému a hrozí zcela reálné nebezpečí, že např. ve Švédsku, Velké Británii, Francii, Belgii a v jiných evropských zemích již brzy začnou uplatňovat i prvky z práva šaría. Konec konců v Belgii již vyzval jistý tamní islámský duchovní rodilé belgičany, že pokud se jim nelíbí rozmah islámu v Belgii, mohou se z Belgie odstěhovat. Problém však není jen v příliš benevolentním sociálním systému evropy a v jejich změkčilých imigračních zákonech, ale i ve zcela špatné zahraniční politice. V kontextu valících se imigrantů se dnes již jeví svržení Kadáffího jako obrovská chyba. A těchto chyb se v posledním letech nakupilo víc. A ve svém důsledky vedly i ke vzniku Islámského státu. V kontextu výše uvedeného se jeví jakožto nejreálnější pro záchranu Evropy aplikovat australský model přistěhovaleckých zákonů. Otázka však je, zda jsou evropští politici natolik odvážní, aby tuto myšlenku přijali za svou. Myslím samozřejmě politiky ze standardních stran, nikoli ze stran extremistických. Avšak co je vlastně extremismus? Snaha o zachování evropské civilizace v podobě, v jaké se vyvíjela po tisíciletí? Nebo snaha o zavedení práva šaría. Na to je myslím snadná odpověď.

EU VE SVĚTĚ

EU se v současné době potýká s nekontrolovaným přílivem emigrantů. Tito zde hledají nové ekonomické příležitosti, práci, nový život. Mnohem výhodnější jak už pro Ev tak i pro tyto imigranty by bylo poskytovat jim pomoc přímo v jejich zemích. Existuje mnoho forem pomoci, např. stavění škol v Africe, budování vodovodů, zavlažovacích zařízení, farem atd…
Velký význam má i lékařská pomoc, především tam, kde hrozí válečné konflikty, epidemi, hladomor. Velmi úspěšně v tomto směru působí např. oragnizace ,,Lékaři bez hranic". Tato organizace se podílela např. na plošném očkovaní dětí v Ugandě. Denně vyjíždeli lékaři do vesnic, kde proočkovávali populaci ugandských dětí proti přenosným nemocem. Za přispění této organizace a díky obětavosti jejich lékařů a zdravotních sester se jenom jedné části Ugandy snížila úmrtnost malých dětí o 45%.
Pod záštitou EU probíhá i dlouhotrvající akce ,,Kolo pro Afriku". Tato akce, která vznikla v Čr má za cíl dodávat nepotřebná jízdní kola do Afriky, kde si z nich domorodci skládají za přispění převážně českých mechaniků funkční jízdní kola. S potěšením můžu říct, že i já jsme se této podpory zúčastnila a to ve formě zakoupení trika a několika pohlednic s motivem ,,Kolo pro Afriku", kterýžto výtěžek šel na zabezpečení dopravy těchto kol přímo do africké Gambie. Jsem hrdá na to, že žiji v Kroměříži, kde máme sběrnou základnu na tato kola a informační středisko této organizace.
Pod záštitou evropského parlamentu rovněž probíhá akce ,,Cihla pro afriku". Symbolickým zakoupením jedné cihly, přispěje každý zájemce ke stavbě školy na vybraných místech v Africe. Postavením těchto škol, se zvyšuje úroveň vzdělanosti afrických dětí a jejich uplatnění v dalším životě. V těchto školách učí africké děti čeští učitelé.
Díky obětavosti všem pracovníkům výše zmíněných organizací, ale i dalším zde neuvedeným se daří zlepšovat život afrického obyvatelstva, jejich soběstačnost, nezávislost na pomoci vyspělejších zemí a toto je hlavní cíl těchto organizací.

EU V BUDOUCNOSTI

Výhled Evropy pro příštích 30 let závisí výhradně na evropanech samotných. Pokud se naše pomoc zemím třetího světa bude odvíjet od počtu uprchlíků, které Evropa z těchto zemí příjme, pak hrozí reálně nebezpečí, že původní evropské obyvatelstvo za 30 let bude tvořit menšinu. Ve svém důsledku by toto vedlo k destabilizaci politické, ekonomické i náboženské situaci v Evropě. Reálně hrozí lokální občanské nepokoje, které mohou přerůst v ozbrojené konflikty. Tohoto jevu jsme nyní svědkem např. ve Francii, VB, Švédsku, Itálii, Belgii atd… Vede to až k takovým ústupkům, kdy např. v některých německých školách už na Vánoce nestojí vánoční stromek aby neurazili náboženské cítěni imigrantů, tradiční název ,,vánoční trhy změní na zimní trhy a takto bychom mohli pokračovat dál. Pokud si Evropa neuvědomí, že její civilizační kořeny jsou někde jinde než v koránu, tento problém bude narůstat. Je nutno v zájmu zachování Evropy, takové jakou ji známe, tuto pomoc směřovat do těch zemí, odkud tito imigranti přicházejí. Jenom tak můžeme říct, že za 30 let bude Evropa prosperující, ekonomicky silný a sociálně klidný kontinent. Bohužel zatím vše ale nasvědčuje tomu, že nás spíše čeká varianta z úvodu tohoto článku. Pročež je nutné aby se Evropa co nejdříve vzpamatovala, přestala mluvit a začala konat, protože má představa Evropy je diametrálně odlišná od představ současných proevropsky orientovaných politiků. Chci a představuji si Evropu spolupracujících avšak sebevědomých a do jisté míry i samostatných stáních útvarů. Představuji si Evropu která umožňuje volný pohyb zboží a osob, avšak zachování národních identit, kdy každý stát se řídí svými vlastnímy zákony a nikoli zákony které nařídí vzdálená bruselská biokracie.

Autor: Redakce

8.6.2015 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

annonce-logo

Nabídky práce

+ Podat inzerát

Administrativa - Administrativa Asistent, asistentka(21 000 Kč)

Všeobecní administrativní pracovníci administrativní pracovník/ce. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 21000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: pracoviště Kroměříž, - disponentka v dopravě, - SŠ/VŠ vzdělání, znalost práce na PC, aktivní znalost AJ a NJ podmínkou, - PD: Po-Pá 7:30 - 16:00 hod., doba určitá 1 rok s možností prodloužení, , - své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: eimepress@email.cz. Pracoviště: Eim express, s.r.o. - provozovna kroměříž, Kojetínská, č.p. 3881, 767 01 Kroměříž 1. Informace: Daniel Eim, +420 605 815 160.

2444 - Úředníci všeobecné správy vnitřních věcí státu(17 360 Kč)

Úředníci všeobecné správy vnitřních věcí státu referent/ka správy provozu. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 17360 kč, mzda max. 26110 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: pracoviště Bystřice pod Hostýnem - Informace k VŘ na www.bystriceph.cz, - zajišťování správy, údržby a provozu místních komunikací, účelových komunikací, chodníků, dopravního značení, veřejného osvětlení a budov (včetně vybavení) ve vlastnictví města Bystřice pod Hostýnem, - minimálně SŠ s maturitou technického směru (stavebnictví, dopravní stavitelství apod.), uživatelská znalost práce na PC, ŘP sk. B (aktivní řidič), odolnost a schopnost zvládat psychickou zátěž, - platová třída 9 (dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě), - Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení uchazeče, telefonický nebo e-mailový kontakt na uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu uchazeče a číslo občanského průkazu (příp. číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana) uchazeče, souhlas se zpracováním osobních údajů ve znění: "V souladu s ust. § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím s tím, aby moje osobní údaje, které tímto poskytuji městu Bystřice pod Hostýnem, byly tímto úřadem zpracovány pouze pro účely výše uvedeného výběrového řízení." a datum a podpis uchazeče. K přihlášce je nutno připojit životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, motivační dopis., - Uchazeč doručí písemnou přihlášku v zalepené obálce označené „Výběrové řízení – referent správy provozu“ na podatelně Městského úřadu nebo zašle na adresu: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, případně do datové schránky města se zaručeným elektronickým podpisem, a to nejpozději do 25.2.2018 (včetně).. Pracoviště: Město bystřice pod hostýnem, Masarykovo nám., č.p. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1. Informace: Michaela Studená, +420 573 501 926.

Doprava a logistika - Doprava a logistika Skladník(11 500 Kč)

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků skladník/ce - manipulant/ka - OZP. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 11500 kč, mzda max. 15000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: pracoviště Kotojedy, - pracovní místo vyhrazené zaměstnavatelem pro osoby se zdravotním postižením dle § 80, zákona č. 435/2004 Sb., , - Hledáme: vhodného kandidáta na pozici skladník - manipulant, - Popis práce: příjem/výdej zboží a materiálu dle objednávek (ze skladu, do skladu), práce se čtečkami čárových kódů, kontrola dokumentace k pohybu zboží, vystavování příjemek, výdejek a dodacích listů v účetním programu, - Požadujeme: min. nižší střední odborné vzdělání, znalost práce s PC (MS Office), znalost účetního programu KelExpress výhodou, praxe v oboru skladník-manipulant vítána, řidičské oprávnění skupiny "B" vítáno, flexibilita, spolehlivost, pečlivost, vhodné i pro OZZ/OZP a absolventy bez praxe., - Pracovní úvazek zkrácený: 30 až 35 hodin týdně - dle domluvy, - Benefity: prémiové ohodnocení, stravenky, ošatné, - Kontakt telefonicky Po-Pá (7:00 - 16:00 hod.), příp. své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: personalni@cora-management.cz. Pracoviště: Cora plus s.r.o.- provozovna kotojedy, 767 01 Kroměříž 1. Informace: Zdeňka Jánská, +420 775 737 015.

Doprava a logistika - Doprava a logistika Skladník(18 000 Kč)

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků Skladník, řidič VZV - Loukov. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: pracoviště Loukov, - Náplň práce: příjem a výdej zboží dle dodacího listu, manipulace se zbožím pomocí VZV, vychystávání zboží zákazníkovi, nakládání zboží na auta, komunikace se zákazníkem, udržování pořádku na skladě , - Požadujeme: vyučení, zdravotní stav odpovídající výkonu práce, loajalitu, optimismus, ochotu učit se novým věcem, znalost střešního materiálu je výhodou , - pokud nevlastníte řidičské oprávnění na VZV, vše zajistíme na naše náklady, stejně tak i opakovaná roční školení , - Nabízíme: práci na HPP, věrnostní odměny, možnost zaměstnaneckých slev, příležitosti k dalšímu rozvoji v rámci obchodu , - své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: nadezda.tomankova@salvatorstrechy.cz. Pracoviště: Salvator střechy s.r.o., 768 75 Loukov. Informace: Naděžda Tománková, +420 573 501 756.

Žena za volantem při průjezdu křižovatkou v Ludslavicích nepřizpůsobila rychlost jízdy a bourala. Vyvázla s lehkým zraněním.

Na křižovatce u Ludslavic řidička nepřizpůsobila rychlost, skončila na střeše

Zlínští hasiči v úterý trénovali na Fryštácké přehradě vyproštění osob, pod nimiž se prolomil  led.
27

Rozhodují vteřiny. Tonoucí musí rychle z vody ven

Sprejerovi z Bystřice pod Hostýnem hrozí až rok ve vězení

Podezřelý z trestného činu poškození cizí věci je podle bystřických policistů z osmnáctiletý mladík.

On-line rozhovor s primářkou hematologie

Proč pořád neumíme na 100% vyléčit leukémii? Jak je těžké získávat dárce? Jaký zájem o práci s krví? Nejen na to se můžete ptát primářky Jany Pelkové z Hematologicko – transfuzního oddělení v Krajské nemocnici T. Bati a ve Vsetínské nemocnici. Otázky můžete pokládat již nyní, Jana Pelková vám bude odpovídat ve středu 21. února od 10 do 11 hodin na našem webu.    

ANKETA: Vyberte nejhezčí fašank ve Zlínském kraji

Fašankové veselí skončilo. Podívejte se na fotografie z fašankových oslav ve Zlínském kraji a hlasujte! Své hlasy posílejte do 28. února do 12 hodin. Podpořte vaše maškary!

NEPŘEHLÉDNĚTE! Prvňáci ze ZŠ Žalkovice v Kroměřížském Deníku

V tištěném středečním vydání Kroměřížského deníku budou fotky usměvavých dětí z prvních tříd ze ZŠ Žalkovice.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT