Tomu se v naší vlasti dosti vynadiviti nemohu, kterak mnozí s nebezpečenstvím těžkého trestu, s patrným urážením velebností božské, lživě podvodně víru svoji a knihy zapírají a v ustavičném strachu a nepokoji v bludné víře živi jsou, ježto by mohli jistě a bezpečně v pokoji statečku svého beze všeho strachu požívati a živi byli, kdyby celoupřimně s vrchností se poradili a na jejich starost o spasení své složili.“

Tato slova napsal jezuitský kněz Antonín Koniaš (16911780), který ve své horlivosti nechal spálit asi třicet tisíc českých knih, které byly podle tehdejších představ v rozporu s převládajícími názory. Pravda, církevními. Ale nebyl to v té době jakýsi bojovník proti dezinformacím? Protože, podobně jako tomu je mnohdy dnes, odlišné názory byly tehdy označeny jako lživé, bludné a podvodné. Jako za „dezinformace“, kterým musí být učiněna přítrž, ačkoli jde jen o různé názory. Skoro jsme si už zvykli…

Libor Vondráček, předseda strany Svobodní
Češi jsou nadšeni peticí proti zákazu spalovacích aut

Stanislav Křeček
je veřejný ochránce práv

To, že se lidé liší v názorech, je vcelku samozřejmé, ale problém nastává v tom, že se lidé liší nikoli v představách, jak by to mělo být, ale v rozdílných informacích, jak to skutečně je nebo bylo. A to na základě sdělení ze zcela autoritativních kruhů zaštítěných nejen veřejnými funkcemi, ale i akademickými tituly. Nejsou covid nebo Ukrajina dobrými příklady? Kdo se v tom má vyznat?

V těchto dnech žijeme ovšem spíše v názorových palestinsko-izraelských střetech, které se promítají do postojů členů vlády, ale i veřejnosti. Rozporů daných nejen politickými názory, ale také životními postoji a zkušenostmi. Takže označení jednoho nebo druhého názoru za dezinformační snad u nás nehrozí. Snad zatím. Neboť v OSN nebo dokonce již v EU tomu začíná být jinak . A už se dočítáme z evropských kruhů o „varování“ před dezinformacemi ohledně tohoto konfliktu.

Neomlouvejme teror 

Zdroj: Deník

Když členové Al-Káidy napadli a zničili newyorská „dvojčata“, bylo to právem označeno za teroristický čin a Američané tehdy napadli a skoro zničili původce těchto zločinů, dokonce v jiném státě na druhém konci světa. O mezinárodněprávních nebo dokonce o lidskoprávních aspektech této akce hovořil nebo dokonce pochyboval tehdy jen málokdo.

Eva Turnová
Svatej pokoit

Dnes se některým zdají obdobné snahy ze strany Izraele málo ohleduplné, málo respektující práva založená v jiné době a v jiných časech, dostávající se, podobně jako právo na azyl při současné migraci, do rozporu s realitou světa. V neprospěch skutečných lidských práv, samozřejmě. Omlouvat zabíjení lidí a terorismus složitostí dnešního světa (a třeba i toho včerejšího) se mi každopádně zdá morálně zcela nepřijatelné. Snad to bude obecněji sdíleno. Nerad bych se totiž za čas dočetl o nových dezinformacích a „proizraelských švábech“…

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.