Neolitická revoluce byl dosud největší převrat v dějinách. Sběrači a lovci se usadili, ochočili zvířata a začali pěstovat obilí. Počet lidí se enormně zvýšil. Začaly vznikat první civilizace a velké kultury.

Až relativně donedávna se věřilo, že to byl úsvit lidstva. Ne však pro ty, kdo ho prožívali. Průměrný věk dožití se značně snížil, ve větších společenstvích se šířily infekce. Dobrodružný a rozmanitý život v přírodě vystřídala pro drtivou většinu lidí úmorná a bolestná práce od nevidím do nevidím. Místo soužití s bohy stromů a vod vyvstala krutá božstva, jimž bylo nutno sloužit, aby se urodilo. V patách těchto duchovních tyranů kráčeli skuteční. Faraoni a králové, kteří lid, beztak upoutaný k zemi, ještě více zotročili.

Martin Komárek.
Policie v akci. Divák v klidu

Zemědělství mělo přinést pokrok a úlevu. Přineslo strasti, nemoci a nesvobodu. Neprožíváme dnes něco podobného?

Internet a mobilní telefony spojené se sociálními sítěmi jako by každého osvobozovaly. Marx definoval kapitalismus jako vlastnictví výrobních prostředků. Kdo má dnes v rukou chytrý telefon, má výrobní prostředek. Nemusí šetřit na továrnu, ale koupí si svoji za pár šupů ve frcu. A pak mu stačí už jen nápady a píle.

Kdo se nechce vrhnout přímo do vln podnikání, může často pracovat z domova. Porady absolvovat v županu, s nohama v lavoru. A už brzy se nebude muset starat anio svůj automobil. Elektromobil, nejraději sdílený, ho doveze z bodu A do bodu B. Stačí se malinko přidržovat volantu.

Stejně si nejspíš libovali naši pradědové a prabáby před deseti tisíci lety: „Ono nám to samo růst. My už nemuset chytat mamuta bát se had! Jen se válet a bumbat pívo.“ Skutečnost byla krušná.

Martin Komárek
Procházka ho „uškrtil“!

A co my? Máme sice možnost mobilem vydělat, ale jsme kdykoli dosažitelní. Musíme ho vzít. Musíme odepsat na zprávu. Ztratil se rozdíl mezi prací a volným časem. Ten měli i otroci. A co víc: Víme, jaké bude počasí, každou cestu automaticky najdeme. Svět se stává nudným a geometrickým. Dobrodružství hledáme na sociálních sítích, plných bezduché prázdnoty.I schůzky se dějí přes telefon, ze světa se vytrácí mazlení a sex.

A teď nám ještě berou spalovací auta. Symbol svobody a hry, prostor pro soukromí a sny. Místo nich nastoupí elektrické krabice, které budou dělat všechno za nás. První zemědělci se stali ubožáky závislými na úrodě. Nestáváme se my ubožáky závislými na technolo-giích? To, co mělo přinést rozkvěta volnost, zotročuje.