Podle výzkumu Národní knihovny čtení ve všech demografických kategoriích postupně klesá. Je i tohle pro vás motivace nadále pokračovat v činnosti organizace Celé Česko čte dětem? Získává podle vás v závislosti na těchto datech ještě vyšší relevanci?
Všechny tyto průzkumy jsou pro nás motivací jít dál a pokračovat v tom, co děláme v České republice už osmnáct let. Snažíme se oslovit především rodiče a dospělé z nejbližšího okolí dítěte.

Poslechněte si píseň, kterou pro Celé Česko čte dětem nazpívala řada oblíbených tuzemských interpretů:

| Video: Youtube

V průzkumu Národní knihovny jste se dostali společně s Nocí s Andersenem a Světem knihy mezi tři aktivity, které nejvíce podporují čtenářství. Vaše činnost se ale od zbylých dvou významně liší. Ve své specifikaci jste tedy skončili na prvním místě. Představuje to pro vás velkou satisfakci?
Ano, velkou, a to i pro moje spolupracovníky, protože Celé Česko čte dětem je týmová práce. Mám kolem sebe koordinátory, dobrovolníky, ale hlavně svůj báječný tým, který ví, o jakou mravenčí dennodenní práci jde.

Včely mají blahodárné účinky i na ty nejmenší předškoláčky. Od kolika let by měly děti mít přístup ke včelám?

O jakou mravenčí práci se přesně jedná?
Den co den se snažíme různými osvětovými a mediálními projekty neustále připomínat rodičům, aby předčítali dětem alespoň dvacet minut denně. Všechny naše aktivity cílí na děti a mládež, ale nejčastěji skrze dospělé. Pasivním konzumentem televize nebo uživatelem sociálních sítí se stáváte lusknutím prstu, ale nadšeným čtenářem příběhů se stáváte za dlouhé týdny a měsíce.

close Z činnosti organizace Celé Česko čte dětem. info Zdroj: Se souhlasem Celé Česko čte dětem zoom_in Z činnosti organizace Celé Česko čte dětem.

Zdravé sebevědomí dětí

Co vás v začátcích organizace Celé Česko čte dětem na vaší činnosti nejvíce oslovilo?
Symbióza intelektuální síly předčítání a emočního náboje. Předčítání přináší nové znalosti, vědomosti, rozvoj slovní zásoby, kritického myšlení a představivosti. Čtení nám v mozku spojuje zdánlivě nespojitelné. Co se týče emoční stránky, rodič si alespoň na půl hodinu nebo hodinu denně povídá se svým dítětem, čte mu, má s ním zkrátka blízký kontakt. Dítě si pak tento nenahraditelný pocit s sebou nese po celý svůj život. Rodiče tak postupně vytvářejí zdravé sebevědomí svých dětí. Děti, které si jsou vědomy své vlastní hodnoty, budou v budoucnu lépe odolávat nástrahám okolního světa či tlaku vrstevníků.

Vyvarovat se příznakům jarní alergie můžete i díky domácím trikům a prostředkům:

Je motivování rodičů, aby s dětmi trávili více takto speciálních chvil, větším posláním vaší organizace, než „pouze“ seznamovat děti s literaturou?
Na začátku se objevovaly tendence spojovat Celé Česko čte dětem pouze s knihami. Teď možná budu znít trochu jako kacířka, ale kdybychom měli za sebou seřadit hodnoty naší společnosti, kniha by určitě nezaujala ani první dvě místa. V prvním řádku byste našli slova: máma, táta, láska, pouto a sdílení společného času.

V dnešní době, kdy technologické inovace neznají mezí, je důležité, aby rodiče a následně učitelé na školách vytvořili prostředí, ve kterém se děti budou moct bezpečně seznámit s funkcemi internetu a rozvíjet digitální gramotnost:

Hraje kniha i přesto důležitou roli?
Každopádně. Čtení dětem pro radost je klíčové. Knihy s sebou nesou obrovskou mentální a intelektuální sílu. Učí nás soucitu a lásce k druhému člověku. S hlavním hrdinou se smějeme, pláčeme a prožíváme s ním všechny jeho vzestupy a pády.

Týden čtení dětem v ČR

V jednom z dalších plánů celé iniciativy se tedy dítě seznamuje i s klasickými příběhovými strukturami?
Ano. Neumí je pojmenovat, ale rodič mu je podprahově předává po celé dětství. Dítě s časem vnímá, že každý příběh má začátek, prostředek a konec.

Cizí jazyk otvírá dětem zcela nové možnosti a rozvíjí jejich schopnosti. Spousta rodičů si ale klade otázku, kdy s učením cizí řečí začít:

close Projekt Miminka a maminky. info Zdroj: Deník/Jan Lakomý zoom_in Na začátku června vás opět čeká Týden čtení dětem v ČR. Čím bude letos specifický?
Slavnostní zahájení čtrnáctého ročníku Týdne čtení dětem v ČR se tento rok odehraje v brněnském Divadle Bolka Polívky, a to již 31. 5. A pak díky zapojeným institucím v městech a obcích po celé zemi. Pozvání na slavnostní inauguraci přijali herec Bolek Polívka a spisovatel Michal Viewegh. O hudební vystoupení se postará známý zpěvák Xindl X. Součástí programu bude také oblíbené scénické čtení LiStOVáNí.