Takto vypadá reakce baterie s masem:

| Video: Youtube

Příznaky spolknutí baterie snadno zaměníte s běžným onemocněním. Při podezření na spolknutí baterie je tak nutné vyhledat lékařskou pomoc co nejdříve. Obzvláště nebezpečné jsou knoflíkové baterie. Pokud baterie uvízne v jícnu, poškození tkání se projeví do jedné hodiny. Zmírnit poškození tkání pomůže surovina, kterou máte nejspíš běžně doma. Med.

První pomoc při spolknutí baterie? 

Pokud máte sebemenší podezření, že vaše dítě mohlo baterii spolknout, okamžitě jeďte do nemocnice. Dětské lékařky, které tvoří web a podcast Pediatrie na vlastní kůži, doporučují vyhledat ORL nebo dětské gastroenterologické pracoviště. Je nutné dítě zrentgenovat, aby lékaři zjistili, jestli a kde baterie uvízla.

Okamžitou pomoc můžete svému dítěti poskytnout, pokud máte doma med. Dětem starším jednoho roku můžete ihned začít podávat dvě lžíce medu každých deset minut až do příjezdu do nemocnice.

Rozdíl poškození tkáně baterií při podávání medu. Na baterii vpravo byl pravidelně přidáván med. Vlevo bez něj:

A proč med? „Med vytváří ochrannou vrstvu mezi tkání a baterií,“ vysvětlují lékařky na facebooku Pediatrie na vlastní kůži. Med se samozřejmě nepodává u dětí s prokázanou alergií.

Stejné doporučení vydala pro rodiče také Americká asociace pediatrů.

„Můžete podat až šest dávek medu po deseti minutách. Nedávejte dítěti nic jiného k jídlu ani pití. Pokud ale díte zvrací, další dávku medu už mu nedávejte,“ upozorňují na webu Asociace.

V jícnu, v žaludku nebo ve střevě

Nejnebezpečnějším scénářem při spolknutí baterie je její uvíznutí v jícnu. V těsném kontaktu s tkání začne baterie poměrně rychle vytvářet elektrický proud a propalovat se tkáněmi.

„Uvíznutí baterie v jícnu vyžaduje bezprostřední odstranění, protože k poleptání jícnu dochází do jedné hodiny a k perforaci může dojít již za 4 hodiny,“ upozorňují lékaři v článku pro publikaci Pediatrie pro praxi.


Nahrává se anketa ...

Poškození tkání však může nadále pokračovat. Právě to byl případ malé holčičky Reese Hamsmith, která spolkla baterii v domácnosti. „Lékaři baterii vyjmuli a my strávili několik dní na jednotce intenzivní péče,“ vzpomíná ve videu na tragický příběh Reesina maminka.

Reese po pár dnech z nemocnice propustili. Později se ale ukázalo, že poškození tkání dále pokračovalo a vytvořilo díru v Reesině jícnu a průdušnici. Na následky těchto poranění Reese o několik týdnů později zemřela v nemocnici.

Rentgenový snímek roční holčičky po spolknutí knoflíkové baterie:

„Pokud by baterie prošla až do žaludku, tak by lékaři i v tomto případě provedli endoskopické odstranění baterie a to do 24 hodin od požití,“ informují lékařky na webu Pediatrie na vlastní kůži.

V nejlepším případě projde baterie až do střeva a do tří dnů ji rodiče najdou ve stolici.

Prevence spolknutí:

  • Mějte přehled o všech zařízeních, ve kterých baterie jsou. Nejedná se jen o hračky, ale také o hodinky, naslouchátka, dálkové ovladače…
  • Použité baterie okamžitě umístěte mimo dosah dětí a co nejdříve odneste k recyklaci
  • Kupujte hračky označené písmeny CE, které mají baterie zabezpečené
  • Při každé výměně baterií se ujistěte, že jste šroubek pevně dotáhli
  • I v případě pouhého podezření, že dítě mohlo baterii spolknout, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc, nevyvolávejte zvracení

Zdroj: Button Battery Ingestion

Příznaky spolknuté baterie snadno zaměníte s nachlazením

Příznaky spolknutí baterie se nemusí projevit zprvu vůbec, nebo je snadno zaměníte s nachlazením či jiným onemocněním.

Podle webu Dětské nemocnice ve Philadelphii mezi příznaky patří náhlý pláč, kašel, ztížené dýchání, bolest v krku, chraplavý hlas, zvracení, bolest břicha nebo krev ve slinách, zvratkách či stolici.