„Ty letošní jsou spojené zejména s postavou Jana Sarkandera a v souvislosti s připomínkou jeho života a působení v Holešově se uskuteční i první ročník historického festivalu Holleschau," doplnila mluvčí radnice Jana Rohanová.

Začne se ve čtvrtek předáváním grantů neziskovým organizacím v rámci Akce milion, ale třeba v sobotu budou na náměstí doktora Edvarda Beneše startovat dokonce i motorkářskou sezonu: milovníci dvou stop se dočkají i žehnání.

„Chceme každý rok dny udělat zajímavé a třeba i navázat k nějakému historickému tématu. Rádi bychom k nám přilákali i návštěvníky ze širokého okolí," svěřil se starosta Rudolf Seifert. Město si připomene výročí osvobození 6. května 1945 českoslo­venskými vojáky.

Jedním z nejlákavějších bodů programu ale bude určitě rekonstrukce bitvy v rámci celodenního prvního ročníku historického festivalu Holleschau.

„Jan Sarkander byl kněz, mučedník a světec, zároveň je postavou významnou nejen na Moravě. Nese totiž zásluhy na záchraně Holešova v době, kdy celou Moravu plenili polští kozáci a právě i díky němu se před 400 lety Holešovu vyhnuli. Zrekonstruujeme tak začátek třicetileté války," dodal Pavel Mikulenka, který se podílí na organizaci festivalu.

Akce začne deset hodin dopoledne a celodenní program spojený i se zajímavými kulinářskými specialitami předvede žoldácké ozbrojené střety a drobné drancování.

„A právě na pozadí mohutného barokního holešovského zámku dokonce proběhne i věrná rekonstrukce bitvy i řady ozbrojených sporů, kterých se mimochodem účastní půl druhé stovky žoldnéřů z Moravy ale i z Polska či Ukrajiny, tato bitva bude nejspíše pro diváky nejpřitažlivější: odehraje se zde tedy začátek třicetileté války," dodal Pavel Mikulenka.

Navíc se vedení města rozhodlo, že letos vyjde první pamětní medaile, která připomene příchod svatého Jana Sarkandera na území Holešova.

„Dokonce vyjdou i dva pamětní listy, které se už rámují a budou připraveny pro hosty," doplnil starosta Rudolf Seifert.

Mimo to se oslav zúčastní také hosté z partnerských měst, přičemž polská Pszczyna dokonce přijede i se svým pěveckým souborem.