„Hlavním organizátorem výstavy nazvané Pod modrým nebem je naše občanské Sdružení přátel výtvarného umění Kroměřížska. Díky podpoře města a Zlínského kraje jsme mohli pozvat i výtvarníky z jiných měst,“ informovala Vladimíra Hlavínková.

Většinu vystavovatelů tvořili učitelé výtvarné výchovy. „Letos přijeli i zástupci družebních měst Chateadun ve Francii a slovenské Nitry,“ dodala Hlavínková.

Vystavovaná díla zhotovili výtvarníci během čtyř dnů v Rusavě. „Od neděle do čtvrtka jsme tvořili. Každý přinesl svá fidlátka a kreslil. Když jsme se vrátili zpátky, pokračovali jsme v práci v ateliérech pedagogické školy,“ popsala Hlavínková.

Přehlídka děl zlákala desítky kolemjdoucích. „Vidím tady velice pestré způsoby uměleckých projekcí, od kreseb až po malbu na hedvábí. To jsou bezpochyby velice inspirativní body pro každého návštěvníka,“ svěřil se například Josef Eim z Kroměříže.