„Vystoupení se uskutečnila 14. června, 25. července a 6. srpna v prostorách Arcibiskupského zámku v Kroměříži v exkluzivním prostředí sálů, které si běžně návštěvník nemůže užít jinak, než při klasické prohlídce – tedy v Trůním sále a Obrazárně zámku. Na největším z koncertů, který se uskutečnil ve Sněmovním sále, si pak mohli posluchači vychutnat vystoupení Ivy Bittové," připomněla Dagmar Šnajdarová z Národního památkového ústavu v Kroměříži.

Vybraná částka činí 20 802 korun a pořadatelé ji využijí na restaurování notového zápisu – Sonata Violino Solo Georga Muffata, světového unikátu z roku 1677.

„Jde o jedinou dosud známou houslovou sonátu tohoto autora a je uložena právě na kroměřížském Arcibiskupském zámku," podotkla Dagmar Šnajdarová.

Dodala, že veřejná sbírka organizovaná obecně prospěšnou společností Czech National Trust je dále otevřena a shromážděné dary mají i nadále sloužit k záchraně unikátů z kroměřížských sbírek. (hed)