Tu ve spolupráci s Arcidiecézním muzeem a správou zámku připravilo olomoucké muzeum umění. Expozici v zámecké galerii, která potrvá do 7. září, zahájí ve čtvrtek vernisáž.

Sedm desítek exponátů přiblíží život této významné moravské osobnosti 17. století, která se do historie zapsala jako mecenáš umění, stavebník i rádce císařů, ale také jako horlivý pobělohorský rekatolizátor. Výstava s podtitulem Prelát a politik neklidného věku se však snaží ukázat především jeho přívětivou tvář.

„Součástí expozice je i portrét kardinálovy nemanželské dcery. Jejich pokrevní spřízněnost dokazují poslední objevy ve vatikánských archivech. To jen dokládá temperamentní povahu tohoto Španěla,“ řekl kurátor výstavy Leoš Mlčák.

Dobu církevního hodnostáře připomíná také expozice s názvem Mincovnictví církevních institucí v době kardinála Dietrichsteina, která je nainstalovaná v kroměřížské Biskupské mincovně. Oba zmíněné projekty jsou součástí oslav desátého výročí zapsání kroměřížských zahrad a zámku na seznam UNESCO.

Tereza Verbíková