Danuše Drápalová vystupovala mimo jiné s Hanáckou filharmonií nebo Moravskými madrigalisty, kde několik let působil také její manžel Vincenc. Ten navíc vyučoval na kroměřížském gymnáziu a také Konzervatoři P. J. Vejvanovského­.