Otevírací doba: duben, řájen: pouze víkendy ( 9 - 16 hodin ) + ohlášené skupiny; květen, červen, září : 9 - 17 hodin; červenec, srpen: 9 - 18 hodin

Prohlídkové trasy: Historické sály - vstupné: plné 90,- Kč, snížené 50,- Kč, pro seniory 80,- Kč, Zámecká obrazárna - vstupné: plné 50,- Kč, snížené 25,- Kč, pro seniory 45,- Kč, Historické sály a obrazárna - vstupné: plné 110,- Kč, snížené 65,- Kč, pro seniory 100,- Kč

( příplatek za cizojazyčný výklad 100% )