„Sokol je v Litenčicích hybnou sílou. Naše budova slouží pro pořádání zábav, dělají se tu svatby, pohřby, divadelní vystoupení nebo také myslivecký ples. Máme na to prostory a půjčujeme je také jiným institucím,“ prozradil starosta Sokola Litenčice Zdeněk Novotný.

Tělocvičná jednota nyní čítá zhruba devět desítek členů. „Nově jsme založili kuželkářský klub, kde máme i děvčata a kluky, kteří tak Sokol omladili,“ dodal Novotný.

O víkendu si při příležitosti významného kulatého výročí připravili mimo jiné dobovou výstavu, odhalili obnovenou bustu T. G. Masaryka či se do Litenčic sjely sokolské spolky z okolí.

„Jsem rád, že u nás Sokol funguje už tolik let. Angažovali se v něm i členové mé rodiny, od pradědečka,“ pochvaluje si litenčický starosta Josef Smažinka.