Návštěvníky čekalo divadelního představení My Fair Lady v podání ochotnického spolku Vlastenecká omladina z Vídně. Připomněli si však také především významná data Sokolu a oceněni byli jeho zasloužilí členové. Mezi nimi i Zdeňka Seidlová, která si prošla funkcemi místostarostky nebo vedoucí odboru sportu.

„Začátky Sokola jsou spojené s pěveckým sborem Moravan, který v srpnu 1865 světil svůj prapor,“ vyprávěla Seidlová, jak v Kroměříži Sokol vznikl. Sbor si prý tenkrát pozval svého zakladatele doktora Miroslava Tyrše, který přijel s padesáti krojovanými sokoly.

„To vzbudilo v Kroměříži takové nadšení, že se rozhodli, že Sokol založí. Téhož roku v listopadu tak vznikla tělocvičná jednota,“ potvrdila Seidlová, která se nyní snaží o archivaci různých materiálů, které lidé do spolku nosí a které se týkají jejich historie. Patří však k ní i některé smutné skutečnosti. Například to, že spolek dvakrát přišel o Sokolovnu.

„V současné době se snažíme získávat mladé. Rádi bychom jim předali sokolskou atmosféru a nadšení. Sokol je totiž jedinečný v tom, že poskytuje služby od nejmladší děti až po seniory,“ vyzdvihla členka. Hlavním jeho cílem je prý všestrannost a cvičení pro zdraví. „Necvičíme však kvůli výkonu, ale dobrému pocitu ze sportu, přátelství nebo pobytu v přírodě,“ dodala Seidlová. Vyjmenovala, že Sokol, který má nyní téměř pětistovku členů, má svůj oddíl karate, aerobiku, stolního tenisu nebo odbíjené.

„Úspěch měla vedoucí našich Mažoretek Lanka Pavlíčková, která získala několik ocenění,“ řekla členka a dodala, že v roce 2012 čeká bratry a sestry všesokolský slet.