„Nedělní program s obchůzkou po obci jsme přesunuli na sobotu. Rozhodli jsme tak proto, že řada účastníků musí už v neděli například odjet do školy,“ prozradila vedoucí straňanského infocentra Barbora Kubíčková. Zásadnější problém řešili Kostelanští. K tamním hodům už neodmyslitelně patří tedeum v místním kostele. Letos se ale krojovaní museli bez požehnání obejít. „Správce farnosti služebně odcestoval a náhradu se nám za něj bohužel nepodařilo sehnat. Doufám, že příští rok už se to obejde bez problémů,“ uvedl spoluorganizátor kostelanských hodů Jiří Němec. Druhá změna oslav byla podle něj o poznání příjemnější. Obecní chasu poprvé oficiálně doplnila pětice párů z družební části Brna-Bohunic. V průvodu tak šlo i s dětmi více než padesát krojovaných.

FOTOGALERIE ze Strání