„Toto jedinečné hudební uskupení se letos stalo kulturním velvyslancem Sborové federace při Evropské unii. Program koncertu, který byl sestaven speciálně pro Kroměříž, se bude skládat ze tří částí. V první část se mohou návštěvníci těšit na skladby klasické hudby, další bude zaměřena na folklór a závěrečná část vystoupení sboru bude patřit známým filmovým či muzikálovým melodiím," popsal programový pracovník Jan Dušek.

Program bude provázen i výměnou kostýmů vystupujících chlapců. „Sbor má ve svém repertoáru převážně vážnou hudbu, ale je charakteristický i moderní dramaturgií a mísením žánrů, díky čemuž má větší úspěch i mimo úzké odborné kruhy," upozornil Jan Dušek.

Na novoročním koncertu vystoupí s pěveckým sborem také několik hostů, mezi které bude patřit i kroměřížská houslistka Hana Feltlová. začátek je v 19 hodin a vstupné činí 200 korun. (hed)