Jedná se o novodobé ikony, ovšem se zachováním starých předpisů a tradičních receptů. Výstava bude podle organizátorů díky popiskům srozumitelná i pro laiky.

„Ikona je pro věřící prostorem pro komunikaci jejich víry. Je dobré se v zvláště v letošním roce seznamovat s tím, co bylo základem víry Cyrila a Metoděje, kteří nebyli katoličtí, ale spíše ortodoxní pravoslavní věřící. Pokud oslavujeme jejich příchod měli bychom vědět jak a jakým způsobem víru prožívali," řekl ředitel kulturního domu Jiří Králík.

Výstava je i pozvánkou na cyrilometodějské oslavy – Dny slovanské kultury, které se v Kroměříži uskuteční v květnu. Ikony mohou lidé vidět zdarma během návštěvních hodin Arcibiskupského zámku až do konce května.