„Díky historikům z Národního památkového ústavu a Ústavu archeologické památkové péče si už dokážeme představit, jak vypadala původní renesanční stavba zámku. Lidem ukazujeme jednu z možných variant rekonstrukce vzhledu na počátku 17. století," zmiňuje kurátor výstavy Ondřej Machálek jednu z největších zajímavostí, kterou výstava prezentuje.

K vidění je také například ojedinělý cyklus devíti akvarelů neznámého autora z roku 1810, nebo dvě mapy zámku a zámecké zahrady z roku 1750 a 1796.

„Expozice také reflektuje jedinečnost malířské a štukové výzdoby holešovského zámku a zveřejňuje předměty, které vydal kontinuální výzkum za posledních deset let a také archeologický průzkum nádvoří v roce 2013," poznamenala mluvčí Městského kulturního střediska Dana Podhajská.

Archeologové tehdy několik desítek centimetrů pod povrchem odkryli množství kuchyňské keramiky z různých období a především suterény jižního křídla renesančního zámku.

Expozice bude v holešovském zámku k vidění až do 13. prosince tohoto roku.