„Krajinomalba však není jediným společným prvkem výstavy. Hlavním impulzem pro její uspořádání je téměř pětašedesát let trvajícího přátelství obou mužů, kteří byli také žáky Aloise Kalvody," prozradil ředitel kroměřížského muzea Jiří Stránský.

Název výstavy byl zvolen podle místa jejich společných setkání: Čertův ocas je ohyb řeky Jihlavy, protékající hadcovou stepí, nad kterým si Bobeš Svoboda vystavěl chatu, dům i ateliér, takzvanou Bobšovnu. K výstavě vyšla také publikace, která obsahuje například Váchalovy dopisy příteli a také Kroniku Bobšovny s Váchalovými texty a ilustracemi. Výstavu si mohou zájemci v Muzeu Kroměřížska prohlédnout až do 15. března.