„Výkony velmi přísně hodnotila odborná porota složená z profesorů konzervatoří a vysokých uměleckých škol. Je proto velký úspěch při studiu na střední škole věnovat hodně času přípravě a nastudovat velké množství náročného repertoáru, aby splnila vysoké časové limity obou soutěžních kol,“ upozornila na webu hulínské radnice vyučující úspěšné zpěvačky Dana Zapletalová s tím, že poděkování patří také skvělé korepetitorce Martině Mergentalové. (hed)